Návrat dětí do MŠ

Jistě všichni s netrpělivostí sledujete informace ohledně nástupu dětí do škol. Zde máte tabulka-faze1 která je k dispozici na MŠMT. Do MŠ by měly nastoupit pouze děti s povinnou předškolní docházkou, 2 krát týdně (pondělí, čtvrtek) by se měly testovat antigenními testy (stěr z nosu). Prosíme tímto rodiče těchto dětí, aby jste nám nahlásili (osobně při vyzvedávání úkolů nebo email skolka@zsdvorskeho.eu ) zda bude vaše dítě mateřskou školu s tímto režimem navštěvovat. Další aktuální informace budeme přidávat. Děkujeme