Sportovní třída a třídy s částečnou výukou angličtiny

Vážení rodiče, blíží se závěr školního roku 2021/2022 a my již pomaličku připravujeme nový školní rok 2022/2023. Pilotní projekt angličtiny se nám osvědčil, a proto v něm budeme i nadále pokračovat. V těchto dvou třídách se nám uvolní několik míst, tak budete mít možnost v případě zájmu do těchto tříd své dítě přihlásit (vzdělávání dětí probíhá v českém jazyce s částečnou výukou v angličtině).

Od září 2022 budeme otvírat sportovní třídu. Děti budou mít: • 1x týdně gymnastiku v tělocvičně ZŠ (říjen 2022 – červen2023) • 1x týdně atletiku v tělocvičně ZŠ (říjen 2022, únor – červen 2023) • 1x týdně bruslení (listopad 2022 – leden 2023), děti budou potřebovat brusle (bude možnost i zapůjčení), zimní oblečení, rukavice. Veškeré aktivity budou probíhat pod vedením trenéru s licencí v době pobytu venku (děti nepřijdou o vzdělávání v MŠ). Rodiče se budou částečně podílet na platbě dopravy na zimní stadion (Vítkovice). Třída je pro děti od 4 let.

Máte-li zájem o sportovní třídu nebo třídu s částečnou výukou angličtiny, nahlaste prosím p. učitelce na své třídě do 31. 5. 2022. Bude-li zájem o tyto třídy větší než je kapacita třídy, kritériem pro přijetí bude věk dítěte (starší má přednost před mladším). V případě dotazů se můžete obrátit na p. uč. Janu (třída Sluníčko). Vaše škola