Výsledky zápisu dětí do mateřské školy

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí bude ve středu 8.6. 2022 od 16.00 v jídelně ZŠ B. Dvorského. Přijďte prosím bez dětí.

oznámení o přijetí – nepřijetí do MŠ

Žádáme rodiče nově přijatých dětí, aby co nejdříve (písemně) odhlásili své dítě v případě, že do naši MŠ od září 2022 nenastoupí. Děkujeme