Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Výsledky zde: výsledky přijímacího řízení

Žádáme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí do MŠ 20. 5. – 22. 5. od 12.00 do 16.30 hodin (rodič, který je uveden jako první na žádosti).

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, které do naší mateřské školy nenastoupí, aby co nejdříve tuto skutečnost písemně oznámili p. zást. Lunkmosssové.

Informativní schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí se uskuteční v pondělí 3.6. 2024 od 15.30 hodin v jídelně základní školy B. Dvorského 1.