Category "Novinky"

6Kvě2021

Od pondělí 10.5. 2021 se obnovuje provoz mateřské školy pro všechny naše děti! Dejte prosím dětem do MŠ láhev s pitím, podepsanou roušku v sáčku (nechat v šatně)Děti se testovat nebudou, není povinnost nosit v MŠ roušku. Provoz mateřské školy bude 6.00 – 17.00 hodin. Těšíme se na Vás! Vaše škola

23Dub2021

I nadále mohou mateřskou školu navštěvovat pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky  (nutno doložit potvrzením zaměstnavatele)
22Dub2021

Naše mateřská škola bude v provozu od 1. 7. do 23. 7. 2021. Od 9. 8. do 27. 8. 2021 budete moci své děti přihlásit na MŠ  J. Maluchy 105 („Lodičková“ mateřská škola na Dubině). Na prázdninový provoz děti přihlaste do 31. 5. 2021 na svých třídách, v době uzavření MŠ můžete na email: skolka@zsdvorskeho.eu  Vaše škola

20Dub2021

Zde máte informace a dokumenty k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

zápis do MŠ leták

informace k zápisu dětí do MŠ

směrnice k přijímání dětí do MŠ

kritéria pro přijímání dětí do MŠ

přihláška do MŠ

žádost o přijetí dítěte do MŠ

Zde si můžete prohlédnout naši mateřskou školu

Mateřská škola :: zsbd (webnode.cz)

zsbd (webnode.cz)

Všechny dokumenty si pečlivě pročtěte. „Přihlášku do MŠ“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ si vytiskněte, vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si dokumenty přijít vyzvednout do MŠ (3.5. – 14.5. 2021 od 8.00 do 14.00 hod.)Nezapomeňte přihlášku nechat potvrdit dětskému lékaři, že je dítě řádně očkované. Registrační číslo na „Žádosti…“ je číslo za lomítkem rodného čísla Vašeho dítěte (pod tímto číslem budeme dítě evidovat a výsledky výběrového řízení budou zveřejněné pod těmito registračními čísly). Nezapomeňte doložit i kopii rodného listu dítěte. Informace 732 135 081. Vaše škola

12Dub2021

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poděkovali za Váš přístup k nástupu dětí do školy a školky 12. dubna. Jednalo se o organizačně dosti složitou záležitost a my jsme rádi, že vše proběhlo, a to i díky Vám, bez komplikací, v atmosféře spolupráce a slušnosti. Ještě jedna informace: Všichni žáci ZŠ, děti z MŠ i zaměstnanci měli dnes negativní  test.   Přejeme hezké jarní dny. Vaše škola