Category "Novinky"

24Čvc2022

na měsíc září 2022 se uskuteční ve středu 31.8. 2022 od 7.00 do 14.00 hodin. Stravné: děti 3 – 6 let: 45,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.000,–Kč záloha na měsíc. Děti 6 – více let: 51,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.100,–Kč záloha na měsíc. Školné: 450,- Kč/ měsíc. Děti, které v tomto školním roce dosáhnou 6ti let (1.9. 2022 – 31.8. 2023), školné neplatí. Rodiče,       kteří  mají již založený trvalý příkaz s variabilním symbolem, si zvýší zálohy. Rodiče, jejichž děti do MŠ teprve nastoupí, uhradí první platbu v hotovosti a na vyžádání dostanou podklady pro bezhotovostní platbu. Je důležité, aby jste vždy uváděli svůj variabilní symbol, který Vám bude přidělen (zvlášť na školné a zvlášť na stravné). V případě, že VS nebude uveden, platba nebude správně přiřazena a bude vrácena zpět.                                                                                                              Děkujeme

 

20Čvn2022

Veselá hudba, smích a povzbuzování se ozývalo v úterý 7. 6. odpoledne ze školní zahrady MŠ B. Dvorského. Pro děti a jejich rodiče připravily paní učitelky „ŠKOLKOVOU POUŤ.“ Po celé balónky vyzdobené zahradě mohly děti na stanovištích plnit úkoly a vyzkoušet svou pohybovou zdatnost. Skákání v pytli, hod míčkem na cíl, lovení rybiček a spousta dalších aktivit děti plnily s velkým nasazením. Odměnou totiž byla razítka, která v dětském obchodě „směnily“ za malé překvapení. Velký zájem byl o kolo štěstí s dárky pro děti i dospělé. Největší a nejlákavější atrakcí – skákací hrad využili však všichni. Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

Po náročném odpoledni plném zážitků si určitě každý rád pochutnal na svém opečeném špekáčku u společného ohně.

Děkujeme tatínkům ze třídy „Sluníčko“ za přípravu ohniště, udržování ohně a úklid ohniště.                                           Vaše škola

16Čvn2022

na měsíc červenec se bude konat ve středu 22. 6. 2022 od 6.00 do 15.30 hodin (pouze děti přihlášené na prázdninový provoz). Vaše škola

6Čvn2022

Ve čtvrtek 2.6. 2022 navštívili naši předškoláci kozí farmu v Dolní Suché v rámci projektového dne mimo mateřskou školu (Šablony III.). Program dne:

  • Uvítání na farmě
  • Prohlídka stájových prostor farmy
  • Teoretická část – seznámení se s jednotlivými zvířaty na farmě, jejich životem, stravovacím režimem, s druhy krmení, užitkovostí apod.:
  1. Kůň – plemeno český teplokrevník (valach)
  2. Kráva – plemeno Jersey
  3. Koza bílá krátkosrstá – mléčné plemeno
  4. Husa domácí
  5. Kachna domácí
  6. Kur domácí
  7. Včela medonosná

Praktická část – krmení zvířat, úklid stájových prostor, hygiena zvířat a stájových prostor, příprava krmných dávek, dojení koz. Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

5Čvn2022

2.6. projektový den mimo MŠ – předškoláci – návštěva kozí farmy (Horní Suchá), 7.6. fotografování tříd, „Školková pouť“ od 15.30 hod. – odpolední akce pro rodiče a děti na školní zahradě (po ukončení akce táborák s opékáním vlastních špekáčků), 16.6. dopoledne tř. „Sluníčko“ – horolezecká stěna Vítkovice, 20.6. „Rozloučení se školáky“ – dopoledne, 22. – 23. 6. projektový den v MŠ pro předškoláky – Malá technická univerzita, 28.6. třída „Beruška a Hvězdička“ – výlet na zámek Raduň, 29.6. třída „Sluníčko a Muchomůrka“ – výlet na zámek Raduň.