Třídy MŠ

Třída „Muchomůrka“ se nachází v přízemí mateřské školy. Třída je heterogenní.

S dětmi pracuje p. uč. Kurucová Marie, Bc. Rusiňaková Nela, DiS.

 

Třída „Sluníčko“ se nachází v přízemí mateřské školy. Třída je heterogenní.

S dětmi pracuje p. uč.  Lunkmossová Jana, zást. ředitele pro předškolní výchovu, Bc. Šmídová Lucie, DiS.

 

Třída „Hvězdička“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Třída je homogenní. Jsou zde děti ve věku 2 – 3 roky.

S dětmi pracuje p. uč. Štalcerová Jarmila, Výtisková Pavlína, chůva Nagy Suchomelová Lenka

 

Třída „Beruška“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Třída je heterogenní.

S dětmi pracuje p. uč. Bc. Carbolová Tereza, Kohoutková Dagmar

 

Třída „Motýlek“ se nachází ve druhém patře mateřské školy. Třída je heterogenní.

S dětmi pracuje p. uč. Labaničová Marcela, Bc. Škovronová Martina

 

Třída „Jahůdka“ se nachází ve druhém patře mateřské školy. Třída je heterogenní.

S dětmi pracuje p. uč. Klossová Vladimíra, Bc. Pejšová Lucie