Projekty

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy statutárního města Ostrava a získala dotace na tyto projekty

 

Zapojili jsme se rovněž do projektu „Vzdělávání pro všechny“-Šablony I., II., III. Mateřská škola tak získala personální podporu „Chůva v MŠ“, tablety, DVPP pro pedagogy…….

V letošním roce 2020 jsme se opět zapojili do „Participativního rozpočtu města Ostrava – Jih“ a  díky rodičům a široké veřejnosti náš  projekt „Na zahradě naši školky, nenudí se kluci, holky“ vyhrál. Děti tak budou mít nové multifunkční hřiště na zahradě MŠ.

V roce 2021 jsme se opět zapojili do „Participativního rozpočtu města Ostrava – Jih“ a za pomocí hlasů našich rodičů a veřejnosti náš projekt „Dětský přírodní ráj“ vyhrál! Děti budou mít na školní zahradě přírodní kopec s tunelem, klouzačku, vodní hrátky, vyvýšené záhony, tee – pee z proutí.

 

 

Řada zde uváděných projektů je financována z fondů Evropské unie.

Dejme šanci jazykům III

Naše škola získala z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci na rozvoj Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok. Program je zaměřen na jazykovou podporu výuky cizích jazyků.
Od školního roku 2021/2022 byla pilotně zavedena výuka anglického jazyka formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning) a cizojazyčná výuka v rámci mateřské školy.
Ve školním roce 2023/2024 se výuka metodou CLIL realizuje napříč mateřskou školou a všemi ročníky prvního i druhého stupně. Děti mají částečně anglicky vyučován přírodopis, zeměpis, výchovu k občanství, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, žurnalistiku, přírodovědu a prvouku. Ve výchově k občanství působí s aprobovanými učiteli rodilý mluvčí.

Nedílnou součástí je příprava žáků na mezinárodně uznávané Cambridge jazykové zkoušky B1 a B2.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora tohoto projektu Mgr. Davida Sobka, david.sobek@zsdvorskeho.eu.

ERASMUS +

Green Little Heroes

Období realizace: 10/2022 – 10/2024
Celková rozpočet ZŠ a MŠ B. Dvorského v rámci projektu: cca 10 000 Euro
Cílová skupina: děti z mateřské školy, žáci prvního stupně, učitelé, rodiče
Zapojené státy: Slovinsko, Česká republika, Chorvatsko, Estónsko, Řecko
Cíle projektu:
– Podpořit v dětech vztah k životnímu prostředí, k tak zvaným “zelených dovednostem” – tj. rozšířit povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí.
– Nabídnout učitelům nápady a jednoduché návody na změnu návyků, jak se chovat vůči životnímu prostředí šetrně;
– Propojit různé generace, kultury a různá sociální zázemí, aby společně usilovala o ochranu přírodního bohatství;
– Zvýšit povědomí partnerských organizací a jejich místních komunit o recyklaci, možnostech opakovaného použití (např. obalových materiálů), podnítit zájem o ekologicky šetrný cestovní ruch, apod.
Plánované aktivity/výstupy:
– Projektové logo
– Projektový deník shrnující projektové aktivity
– Projektová webová stránka
– Využití platformy eTwinning jako zásobárny zpracovaných materiálů
– Vícejazyčný turistický průvodce zpracovaný každou partnerskou organizací obsahující dětmi vybraná a jimi oblíbená turistická místa
– Jednoduchá aplikace pro záznam pozitivních počinů v oblasti životního prostředí
– Elektronická příručka pro učitele základních škol a učitele předškolních zařízení, která bude obsahovat videa ukazující osvědčené postupy, didaktické materiály a hry podporující rozšíření povědomí a kompetence k ochraně životního prostředí
– Organizace akcí šířících informace o projektu a povědomí o ekologické problematice s názvem „green days“
– Organizace on-line projektových setkání
– Organizace 5 mezinárodních vzdělávacích aktivit s těmito tématy (Česká republika – ekologie a prvky ICT, Chorvatsko – hry zaměřené na rozvoj vztahu k přírodě, Estónsko – snížení nadměrného využívání přírodních zdrojů (reduce), opakované používání produktů (reuse), recyklace (recycle), Řecko – ekologicky šetrný turistický ruch, Slovinsko – ekologie, zdravé potraviny a solidarita
– Organizace mezinárodní závěrečné konference

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí
školního roku 2023/2024 je financován z projektu
Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků
OPZ+ v Moravskoslezském kraji
CZ.03.04.01/00/22_026/0003047
Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus
a rozpočtu Moravskoslezského kraje. potravinova_pomoc_projekt