O nás

MŠ Dvorského

Naše mateřská škola je v provozu od roku 1992. Součástí mateřské školy je i vlastní jídelna. Od 1.1. 2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu se základní školou. B. Dvorského. MŠ se nachází na okraji sídliště Ostrava – Bělský Les, v blízkosti lesoparku, který vybízí k poznávacím procházkám.

Mateřská škola má šest tříd s celkovou kapacitou 168 dětí. V současné době máme jednu třídu pro děti mladší tří let, dvě třídy nabízí částečnou výuku anglického jazyka, jedna třída sportovní se zaměřením na atletiku, gymnastiku, míčové hry a bruslení. 

MŠ je obklopena zahradou, která je částečně vybavena dřevěnými a kovovými herními prvky, pískovišti. V roce 2021 bylo na školní zahradě vybudované 3D hřiště. V roce 2023 prošla školní zahrada celkovou rekonstrukcí (nová pískoviště, vrbový tunel, lavičky, vyvýšené záhony, dřevěné prvky, vodní hrátky, kopec s tunelem a klouzačkou…). Školní zahrada je využívaná celoročně k volným i řízeným hrám dětí, v odpoledních hodinách a o víkendech je otevřená široké veřejnosti. Rovněž budova mateřské školy prošla v témže roce celkovou venkovní úpravou (zateplení budovy, nové chodníky).

Jsme klasickou MŠ, podporující všestranný rozvoj dítěte. Naši snahou je, aby se zde děti cítily spokojeně, a to zejména na základě uspokojování základních lidských potřeb a individuálnímu přístupu k dítěti. Chceme vytvořit dětem co nejvíce podnětné prostředí, zajímavé a bohaté na obsah, aby mohlo docházet k rozvoji celé osobnosti každého dítěte. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, stejně jako vlastní zájem dítěte poznávat nové, porozumět sám sobě i světu, který jej obklopuje.

Na naši mateřské škole se stalo tradicí „Loučení se školáky“, karneval, škola v přírodě, lyžařský kurz, plavání…

 

původní vzhled MŠ                                                                                 nový vzhled MŠ