Platby

Termín výběru školného a stravného na školní rok 2020/2021

Termíny výběru školného a stravného na školní rok 2020/2021                                                                                                     27. 1. 2021, 24. 2., 31. 3., 28. 4., 31. 5.

Výběr probíhá od 6.00 do 15.30 hodin (11.30 – 12.00 přestávka). Školné 400,- Kč/měsíc, stravné 36,- Kč/den, odložená školní docházka stravné 41,- Kč/den. Přineste si prosím drobné!!! Dodržujte termíny výběru!!!

Pokud je to možné, prosím o platbu školného bezhotovostním způsobem (číslo účtu a VS dostanete na vyžádání       u vedoucí školní jídelny).                                                                                                                                                              Děkujeme

Informace zde:   infoplatby