Platby

Termíny výběru školného a stravného na školní rok 2023/2024

Termíny výběru: 30.10., 29.11., 18.12., 29.1., 28.2., 27.3., 29.4., 29.5.

Výběr probíhá od 6.00 do 14.00 hodin. Přineste si prosím drobné!                  

Informace zde:  výše úplaty školného