Platby

Termíny výběru školného a stravného na školní rok 2022/2023

Budou uveřejněny během měsíce září

Informace zde:   infoplatby

                                  výše úplaty školného