Platby

Termíny výběru školného a stravného na školní rok 2023/2024

Termíny výběru:  25.3., 29.4., 29.5.

Výběr probíhá od 6.00 do 14.00 hodin. Přineste si prosím drobné!                  

Informace zde:  výše úplaty školného

Od 1.2. 2024 je zřízen nový účet pro platbu školného a stravného. Postupně si můžete převést platbu na tento nový účet, variabilní symboly zůstávají stejné (které vám byly přidělené). Od 1.9. 2024 nelze platit školné a stravné na starý účet!!!

Nový účet:131-2032280237/0100