Platby

Termín výběru školného a stravného na školní rok 2021/2022

Termíny výběru školného a stravného na školní rok 2021/2022: 30. 8. 2021, 29.9.,25.10.,29.11.,20.12.,31.1. 2022,23.2.,30.3.,27.4.,30.5.

Výběr probíhá od 6.00 do 15.30 hodin (11.30 – 12.00 přestávka). Školné 400,- Kč/měsíc, stravné 39,- Kč/den, odložená školní docházka stravné 45,- Kč/den. Přineste si prosím drobné!!! Dodržujte termíny výběru!!!

Pokud je to možné, prosím o platbu školného bezhotovostním způsobem (číslo účtu a VS dostanete na vyžádání       u vedoucí školní jídelny). Děkujeme

Informace zde:   infoplatby