4Čvn2019

10.6 – 14.6. škola v přírodě – Prostřední Bečva tř. „Motýlek“a „Jahůdka“, 11.6. informativní schůzka pro nově přijaté od 15.30 hod., 13.6. „Rozloučení se Sluníčkem“ odp. akce od 15.30 hod., 17.6. výlet do Kunína – tř. „Muchomůrka“ a „Sluníčko“, 19.6. Rozloučení se školáky, 20.6. divadlo v MŠ „Dobrodružství ze zahrady Zoo“

22Kvě2019

Oznámení o přijetí -nepřijetí do MŠ

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte ke vzdělávání si zákonný zástupce dítěte osobně vyzvedne na sekretariátu ZŠ B. Dvorského 1 (§20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) nebo prostřednictvím datové schránky (zákon č. 300/2008Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzí dokumentů, v platném znění).

Zveme všechny rodiče nově přijatých dětí na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 11.6. 2019 od 15.30 hodin v MŠ.  Přijďte, prosím, bez dětí.

Veškeré změny týkající se přijetí dítěte do mateřské školy ihned nahlaste vedení MŠ ( hlavně v případě, že nově přijaté dítě do mateřské školy nenastoupí).

Děkujeme za pochopení

 

1Kvě2019

7.5. besídka ve třídě „Sluníčko“ od 15.45 hod., 13.5. divadlo v MŠ „Vynálezy strýčka Koumese“, 13. 5. – 14. 5. zápis do mateřské školy od 8.00 do 16.00 hod., 14.5. besídka ve třídě „Muchomůrka“ od 15.30 hod., 27.5. – 31.5. škola v přírodě – Bílá, tř. „Muchomůrka“ a „Sluníčko“.

3Dub2019

Naše mateřská škola bude v provozu od 1. července do 19. července 2019. Od 5. srpna do 23. srpna můžete v případě potřeby přihlásit dítě do MŠ Maluchy 105 (Lodičková).

Na svých třídách máte přihlašovací archy, kde můžete své dítě na prázdninový provoz zapsat. Rovněž zde zapište v případě potřeby dítě i na srpnový provoz. Až budeme mít přihlášky na tuto mateřskou školu, tak Vám je předáme.

Děkujeme za pochopení