25Čvn2020

Provoz bude od 6.00 do 16.00 hodin v základní škole B. Dvorského 1. Od 1. 7. 2020 budete své přihlášené děti přivádět na 1. stupeň ZŠ B. Dvorského. Na vrátnici bude vždy služba, která Vás pustí do školy. Rozdělení děti do jednotlivých tříd bude umístěno u vstupu do školy. V šatně převléknete své dítě (necháte zde i věci na pobyt venku v podepsané igelitové tašce), dítě odvedete do 1. poschodí do příslušené třídy (v pondělí pyžamo s sebou). Děti si můžete vyzvednout: 12.15 – 12.45 (po obědě), 14.30 – 16.00 (po spaní)                       (ze začátku mějte prosím strpení, budeme se stravovat ve školní jídelně a přesun tam a zpět nám bude trvat asi delší dobu). Dítě si budete vyzvedávat na dané třídě. Dávejte, prosím, dětem i nadále láhev s pitím (podepsanou)!!! Každé dítě ať má v šatně vždy podepsanou, čistou roušku v igelitovém sáčku! Děkujeme

17Čvn2020

na měsíc červenec se uskuteční v pondělí 22.6. 2020 od 7.00 do 15.30 hodin. Školné a stravné uhradí pouze zákonní zástupci dětí, které jsou přihlášené na prázdninový provoz. Školné na měsíc červenec činí 200,- Kč.  Děkujeme

2Čvn2020

Zde máte výsledky  přijímacího řízení do mateřské školy. V případě, že do naši mateřské školy Vaše dítě nenastoupí, žádáme Vás o písemné odhlášení dítěte. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ se bude konat ve čtvrtek 11.6. 2020 od 15.00 v jídelně ZŠ B. Dvorského. V rámci hygienických opatření žádáme rodiče, aby měli s sebou roušku. Děkujeme

 

22Kvě2020

Během letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2020) bude v naši mateřské škole probíhat celková rekonstrukce všech sociálních zařízení.

Vzhledem k této situaci jsme byli nuceni mateřskou školu na toto období uzavřít.

Víme, že je pro Vás těžké si po celou tuto dobu zajistit dohled nad svými dětmi a proto jsme se rozhodli, že v době od 1. 7. – 17. 7. 2020 provoz MŠ zajistíme a to v prostorách základní školy B. Dvorského 1.

Kdo opravdu potřebuje umístit své dítě v této době do mateřské školy, zapíše se do připraveného archu do 12.6. 2020 v šatně dětí (v případě měsíce srpna můžete své dítě přihlásit do kterékoliv MŠ Ostrava – Jih).                                                                                                                                                                                                      

22Kvě2020

na měsíc červen se bude konat v pondělí 1.6. 2020 od 7.00 do 15.30 hodin. Přineste si prosím drobné! Dětem, které nebudou MŠ navštěvovat se školné promíjí  Zároveň si můžete v tento den přijít vyzvednout „vratky“ za školné (vezměte si s sebou občanský průkaz). Děkujeme

7Kvě2020

Naše mateřská škola bude mít provoz od 1.7. do 17.7. 2020. Vzhledem k tomu, že v celé mateřské škole bude probíhat plánovaná rekonstrukce všech sociálních zařízení, budeme v prostorách základní školy B. Dvorského 1. Kdo opravdu potřebuje své dítě umístit v této době do mateřské školy, může své dítě přihlásit na třídě (archy budou připravené v šatnách jednotlivých tříd) po znovuotevření mateřské školy. V případě, že budete potřebovat MŠ v srpnu, můžete oslovit jakoukoliv mateřskou školu v Ostravě – Jihu.       Vaše MŠ