Přihlašování a odhlašování dětí

Každé pondělí jsou na stravu nahlášené pouze děti přítomné v MŠ. Není – li dítě v pondělí v MŠ je nutné do 13.00 hodin nahlásit (stačí telefonicky 596711417nebo e-mailem jidelnams@zsdvorskeho.eu) zda Vaše dítě příjde – nepříjde do MŠ v dalších dnech. Pokud je dítě v kterýkoliv den v MŠ je automaticky hlášené na následující den – pokud není odhlášené rodiči.

Stravování v MŠ slouží dětem pouze v době jejich pobytu ve školce. Nárok na dotovanou stravu trvá pouze první den nemoci nebo návštěvy lékaře. Zaplacenou stravu v době nemoci je nutno odhlásit, neodhlášená strava propadá podle zákona 561/2005 Sb. nebo si jí můžete vyzvednout ve školní jídelně od 11.05 do 11.20 hodin (do jídlonosiče). vnitřní řád ŠJ