Erasmus – co nás tentokrát čeká?

Paní učitelky mateřské školy se mohou těšit na inspirativní cestu v rámci programu Erasmus+ z projektu „Green Little Heroes“ do krásného Řecka. Společně s pedagogy z partnerských škol z Estonska, Chorvatska a Slovinska se budou ponořovat do fascinujícího světa „Green Tourism“.

Hlavním cílem této pracovní cesty je podpora udržitelného cestovního ruchu a ekologicky šetrných postupů ve výuce dětí. Učitelky budou prezentovat eco-friendly průvodce městem, které nejenže ukážou krásy destinace, ale zároveň představí ekologické alternativy pro cestování a objevování.

Kromě toho budou připraveny zelené hry, které dětem přiblíží důležitost ochrany přírody a udržitelného životního stylu. Společně se zahraničními partnery se budou snažit vymyslet další kreativní eco aktivity, které mohou být začleněny do výuky v mateřské škole.

Během pobytu v řeckém Heraklionu budou mít možnost poznat město a jeho okolí z hlediska ekologického turismu. Prozkoumají přilehlé parky a naučí se, jak tuto krásnou část světa objevovat způsobem, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Zároveň budou mít šanci zdokonalit své pedagogické dovednosti a získat spoustu inspirací pro eco hry a didaktické metody, které mohou později využít při práci s dětmi.

Tato pracovní cesta představuje skvělou příležitost pro učitelky mateřské školy nejen k obohacení svých znalostí a dovedností, ale i k navázání nových mezinárodních přátelství a spolupráce pro další rozvoj udržitelného vzdělávání. Jejich účast v projektu „Green Little Heroes“ ukazuje, že i v mateřské škole lze být významným protagonistou v ekologické výchově mladých generací.