“Erasmus days” v mateřské škole

V rámci celoevropských oslav „Erasmus days“ se naše třída „Jahůdka“ rozhodla při dopolední vycházce udělat dobrý skutek. Pročistili jsme trasu kolem naší mateřské školy od poházených odpadků, s pomocí pracovního listu jsme plnili úkoly a zábavnou formou jsme se přitom učili jak třídit odpad, jak nakrmit lesní zvířata v zimě, nebo proč je pro nás důležitá voda. To vše jsme zvládli ne jen v češtině, ale také v angličtině. Děti si ve školce vybarvily omalovánku a za vzornou spolupráci dostaly malou odměnu. Jelikož téma ekologie je velmi aktuální a naší mateřské škole blízké, aktivně se účastníme projektu realizovaném v programu Erasmus + a díky tomu si můžeme vyměňovat vzájemně zkušenosti a poznatky mezi různými zeměmi i v této oblasti.