Erasmus

V rámci probíhajícího projektu Erasmus+ s názvem „Green Little Heroes“, spojujícího učitele z naší mateřské školy, Estonska, Slovinska, Chorvatska a Řecka, je část projektu věnována tématu „Green Tourism“ (zelený cestovní ruch) právě v Řecku.                  První den projektu byl věnován seznámení s místní základní školou v Heraklionu a jejím fungováním. Probíhaly workshopy zaměřené na téma „Green Tourism“, kde se naše p. učitelky seznámily s různými digitálními aplikacemi využívanými v oblasti ekologicky šetrného cestovního ruchu. Diskuze se soustředila na výzvy a příležitosti spojené s ekologicky ohleduplným cestovním ruchem. Odpoledne bylo vyhrazeno pro prohlídku města Heraklion během níž místní učitelé poskytli výklad, který umožnil ostatním účastníkům projektu lépe porozumět historii a současnosti tohoto města.  Druhý den všichni učitelé navštívili Anogeia Park, který je zařazen do seznamu UNESCO. Zde měli účastníci možnost poslechnout si přednášku o udržitelnosti a ochraně přírody v kontextu cestovního ruchu. Následovala prohlídka nedaleké horské vesničky, kde v minulosti místní obyvatelé pastevectvím ovcí a výrobou sýra udržovali tradiční způsob života. Naše p. učitelky se aktivně zapojily do tradičních her pro děti, které jsou součástí místní kultury, a sdílely své zkušenosti a nápady. Návštěva jeskyně Sfendoni v Zonianě byla dalším významným bodem programu projektu „Green Little Heroes“. Naše p. učitelky zde měly možnost objevit krásy podzemního světa a lépe porozumět vlivu ekologicky šetrného cestovního ruchu na zachování těchto unikátních přírodních lokalit. Tímto způsobem se naše p. učitelky aktivně zapojují do mezinárodního projektu, kde sdílí své pedagogické zkušenosti a zároveň získávají inspiraci pro nové přístupy v oblasti ekologicky udržitelného cestovního ruchu.