“Green little heroes” den třetí a celkové zhodnocení (Erasmus)

Třetí den našeho mezinárodního projektu Erasmus+ „Green Little Heroes“ byl plný vzrušení, dobrodružství a společné práce. Tento den se stal významným okamžikem pro nás všechny, kdy jsme měli příležitost prohloubit naše poznání o udržitelném cestovním ruchu a převést ho do praxe. Ráno jsme společně vyrazili do místního parku v Heraklionu, kde probíhala aktivita „treasure hunting“. Tato soutěž nás nejen zábavnou formou zasvětila do tajů okolní přírody, ale posílila také naši týmovou spolupráci a analytické dovednosti. Pátrání po pokladech a splnění úkolů bylo skvělým způsobem, jak lépe poznat prostředí, ve kterém jsme se nacházeli, a získat nové poznatky o ekologicky udržitelném cestovním ruchu. Odpoledne bylo věnováno prezentacím, během kterých jsme měli příležitost sdílet ekologicky šetrné cestovní tipy týkající se míst, aktivit a dalších ekologických postřehů z našich zemí či měst. Tato výměna nám poskytla bohatou inspiraci a poznatky, jak můžeme přispět k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu. Během závěrečného večera jsme měly možnost poděkovat hostitelské zemi za srdečné přijetí a skvělou zkušenost. Při této příležitosti jsme předaly dárky jako symbol našeho uznání za jejich pohostinnost. Za naši mateřskou školu a obvod Ostrava – Jih jsme připravili upomínkové předměty jako projev vděku za poskytnutou podporu a úspěšnou spolupráci. Domů si odvážíme nejen plno zážitků a inspirací, ale také další úkoly, které budeme plnit společně s dětmi v naší mateřské škole. Budeme společně vytvářet projekty a materiály, které budou podporovat ekologický přístup k cestování a seznamování s okolním světem. Chceme, aby se děti staly malými ekologickými hrdiny, kteří budou ctít a chránit přírodu. Celkově lze celá tato část projektu zhodnotit jako obzvláště úspěšná a inspirativní. Získaly jsme nové poznatky, posílily vztahy mezi účastníky projektu a přinesly jsme si cenné informace a dovednosti, které budeme využívat ve své pedagogické praxi. Jsme plné nadšení a očekávání, jak tyto zkušenosti promítneme do vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Projekt „Green Little Heroes“ nám otevřel nové obzory a ukázal nám cestu k udržitelnějšímu a ekologicky ohleduplnějšímu světu.