Informace k zápisu do mateřské školy

Milí rodiče,

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku.

Registrace žádostí na Portálu předškolního vzdělávání bude možná od 18. 4. 2022.

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz/ portál předškolního vzdělávání.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno vyplnit v Portálu předškolního vzdělávání v sekci „Žádosti a příjímací řízení“https://ms.ostrava.cz/booking/, uložit do vlastního počítače a pak vytisknout.
  • Ve dnech konání zápisu „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  můžete odevzdat ředitelství mateřské školy osobně nebo způsobem uvedeným níže.
  • Nezbytnou součástí žádosti (pro děti do věku 5 let) bude doklad o očkování potvrzený lékařem. https://ms.ostrava.cz/app/files/Priloha_k_zadosti_Potvrzeni_lekare_k_prijeti_ditete.pdf
  • V případě souhlasu s registrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo. Toto číslo bude používáno při vzájemné komunikaci MŠ s Vámi.
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře k přijetí dítěte musíte odevzdat ředitelství mateřské školy od 2. 5. do 6. 5. 2022 níže uvedenými způsoby
  • osobně od 8.00 do 16.00 hodin
  • datovou schránkou: 5j6mf89
  • e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem na skolka@zsdvorskeho.eu
  • poštou: Základní škola a mateřská škola B. Dvorského 1049/1, Ostrava – Bělský Les, 70030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      příloha: směrnice k přijímání dětí do MŠ