Kroužky v mateřské škole

Taneční kroužek bude každé pondělí od 15.00 do 15.45 hodin. Začínáme 3. 10. 2022

Judo bude každou středu od 15.00 do 15.45. Začínáme 5. 10. 2022.   

Po ukončení kroužku budou děti předány zpět paní učitelce na třídě. Děti si prosím nevyzvedávejte u vedoucího kroužku, jde o bezpečnost vašich dětí!!! Do 16.00 si vyzvedněte dítě na vaší třídě a od 16.00 v přízemní třídě „Sluníčko“, kde je odpolední provoz.                                                                                                      Děkujeme za pochopení