Květen v mateřské škole

6. – 7. 5. 2024 zápis do MŠ, 7. 5. třída „Motýlek a Jahůdka“ výlet do ZOO, 9.5. tř. „Hvězdička“ od 14.30 akce pro rodiče a děti, 14.5. fotografování tříd od 10.00, 15. 5. třída „Hvězdička a Muchomůrka“ výlet na kozí farmu, 15. 5. třída „Jahůdka“ natáčení Draci v hrnci, 20. 5. třída „Motýlek a Jahůdka“ návštěva knihovny, 23.5. od 15.15 besídka ve třídě „Jahůdka“,  27. 5. divadlo v MŠ „Malá luční pohádka“, 30. 5. „Pohádkový den“ celá MŠ dopoledne