Listopad v mateřské škole

9.11. 2022 „Hallowenský den“ od 15.30 hod. akce rodičů a děti ze třídy „Muchomůrka“, 9.11. 2022 „Bramboriáda“ od 15.30 hod. akce rodičů a dětí ze třídy „Sluníčko“,  15.11. „Tvoření s rodiči“  od 14.45 hod. akce rodičů a dětí ze třídy „Hvězdička“, 25.11. návštěva divadla loutek Ostrava – tř. „Beruška“ a „Hvězdička“, 29.11. „Vánoční tvoření“ odp. akce třídy „Jahůdka“, 30.11. „Vánoční tvoření“ odp. akce třídy „Motýlek“