Návštěva ZUŠ

Naši předškoláci základní a uměleckou školu Sologubova, v Ostravě Zábřehu. Zdejší žáci a učitelé si připravili divadelní představení “O smutné princezně”, doprovázené hrou na různé hudební nástroje, zpěvem i tancem. Děti se do představení aktivně zapojily, zazpívaly si, prohlédly školu a odnesly si spoustu krásných zážitků.