Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří hlasovali v participativním rozpočtu pro projekt ZŠ B. Dvorského „Hřiště s horolezeckou stěnou“. Díky Vám projekt vyhrál!