Projekt Erasmus+ Green Little Heroes: Udržitelná Inspirace v Tartu, Estonsko 

V rámci projektu Erasmus+ Green Little Heroes se pan ředitel a dvě paní učitelky z naší mateřské školy připravují na nadcházející pracovní cestu do Tartu, Estonska. Tato část projektu je zvláště zaměřena na koncepty reduce, reuse a recycle, které budou zkoumat prostřednictvím inspirativního zapojení do iniciativ a projektů podporujících udržitelnost a ochranu životního prostředí. Prvním bodem jejich plánu je návštěva mateřské školy Hellik, která má tři oddělení. Zde se plánují setkat s kolegy a sdílet své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti environmentální výchovy. Společně budou hledat způsoby, jak podpořit udržitelné myšlení a chování mezi žáky. Další zastávkou bude návštěva Paranduskelder, což je komunitní prostor zaměřený na opravy, upcyklování a vlastní tvorbu. Zde se účastníci seznámí s praktickými příklady a inspirativními iniciativami, které podporují udržitelnost a environmentální ohleduplnost. Následuje prohlídka fascinující výstavy „Portraits of Famous Citizens of Tartu“, kde jsou prezentovány portréty slavných občanů Tartu vytvořené z recyklovaných materiálů. Tato výstava poskytne účastníkům nový pohled na možnosti kreativního využití recyklovaných materiálů a podnítí jejich fantazii. Dalším bodem plánu je prozkoumání krás přírodní rezervace Meenikunno. Během procházky po přírodní rezervaci se všichni účastníci dozví o důležitosti ochrany přírody a možnostech udržitelného využívání přírodních zdrojů. Zároveň se naučí techniku výroby papíru, což je další způsob, jak podpořit environmentální vědomí. Na závěr plánované cesty se budou seznamovat s místními iniciativami v Tartu Nature House, kde získají informace o projektech zaměřených na ochranu životního prostředí.