Projekt Erasmus +“Green Little Heroes“

V rámci projektu „Green Little Heroes“ se pan ředitel spolu s dvěma paními učitelkami mateřské školy vydali na pracovní cestu do Estonska, konkrétně do města Tartu. Jejich mise spočívá v prohloubení znalostí a získání nových inspirací v oblasti udržitelnosti, a to v rámci aktivity nazvané „Reduce, Reuse a Recycle“

První zastávkou byla mateřská škola Hellik, jejíž první část se nachází v Taara alley. Zde měli možnost prohlédnout si prostředí školy a sledovat aktivity dětí. Po té následovala úvodní diskuze, během které účastníci prezentovali své příspěvky na téma a sdíleli svou osvědčenou praxi v oblasti udržitelnosti.

Poté se přesunuli do Paranduskelder, který představuje koncept repair coffee. Zde proběhla menší exkurze a následně se účastníci zapojili do debaty o možnostech opravy a znovupoužití v každodenním životě.

Závěr dne pak patřil inspirativní prohlídce výstavy „Portraits of Famous Citizens of Tartu Created from Recycled Materials“, která přináší originální pohled na recyklaci a kreativitu. Všechny tyto aktivity byly podpořeny vynikající estonskou kuchyní, která dodala posilu a poskytla prostor pro další diskuse a sdílení poznatků.

Druhého dne jejich pobytu se pan ředitel mateřské školy a dvě paní učitelky vydaly navštívit druhou část mateřské školy Hellik, tentokrát v lokalitě Tähe street. S otevřeným očekáváním přijali příležitost prohlédnout si prostředí, které poskytuje další inspiraci pro jejich udržitelné projekty.

Po důkladné prohlídce mateřské školy zamířili do přírodní rezervace Meenikunno, kde byli vřele vítáni zkušenou průvodkyní. Procházka touto unikátní lokalitou nejenže nabídla odpočinkový a prospěšný zážitek, ale také otevřela nové perspektivy ohledně ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Následoval čas pro venkovní hry, který poskytl příležitost k relaxaci a zároveň sloužil jako inspirace pro práci s dětmi. Pan ředitel a paní učitelky se aktivně zapojili do her a sdíleli své poznatky a nápady s ostatními účastníky.

Den zakončili eco-friendly piknikem, který nejenže posílil vztahy mezi účastníky, ale také zdůraznil význam udržitelného životního stylu. Tento den byl plný vzrušujících zážitků a inspirace pro další práci v rámci projektu „Green Little Heroes“.

Třetí den jejich cesty zahrnoval další zajímavý program. Po návštěvě třetího pracoviště mateřské školy Hellik na Vasara street se všichni zapojili do tvorby maskota Geofilose z PET vršků. Tato kreativní aktivita nejen přinesla zábavu, ale také zdůraznila důležitost recyklace a vytváření nových objektů z již použitých materiálů.

Po tvůrčí části programu následoval závěrečný meeting, kde účastníci zhodnotili průběh celého projektu, sdíleli své poznatky a plánovali další kroky pro úspěšnou implementaci získaných poznatků do své každodenní pedagogické praxe.

Na závěr si všichni užili prohlídku Tartu Nature House, která poskytla další pohled na problematiku ochrany přírody a udržitelného životního stylu.

Celý pobyt byl doprovázen vynikající tradiční kuchyní, která představovala důležitou součást estonské kultury a tradic. Tyto tři dny přinesly všem účastníkům nejen nové poznatky a inspiraci, ale také posílily jejich odhodlání a motivaci k dalšímu rozvoji udržitelných projektů v mateřské škole.