Upozornění

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali své platby školného a stravného na nový školní rok 2022/2023. Školné činí 450,-Kč/měsíc (děti 2-5let). Děti s povinnou školní docházkou školné NEPLATÍ!!! (děti narozené 1.9. 2016 – 31.8. 2017 a starší s odloženou školní docházkou). Stravné činí 1.000,- Kč/měsíc (děti 3 – 6 let), 1.100,-Kč/měsíc (děti 6 let a více). V případě, že jste zaslali nižší částku, žádáme o její doplatek. Děkujeme