Výběr školného a stravného

na měsíc září 2022 se uskuteční ve středu 31.8. 2022 od 7.00 do 14.00 hodin. Stravné: děti 3 – 6 let: 45,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.000,–Kč záloha na měsíc. Děti 6 – více let: 51,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.100,–Kč záloha na měsíc. Školné: 450,- Kč/ měsíc. Děti, které v tomto školním roce dosáhnou 6ti let (1.9. 2022 – 31.8. 2023), školné neplatí. Rodiče,       kteří  mají již založený trvalý příkaz s variabilním symbolem, si zvýší zálohy. Rodiče, jejichž děti do MŠ teprve nastoupí, uhradí první platbu v hotovosti a na vyžádání dostanou podklady pro bezhotovostní platbu. Je důležité, aby jste vždy uváděli svůj variabilní symbol, který Vám bude přidělen (zvlášť na školné a zvlášť na stravné). V případě, že VS nebude uveden, platba nebude správně přiřazena a bude vrácena zpět.                                                                                                              Děkujeme