Výsledky přijímacího řízení

 

          Oznámení o přijetí – nepřijetí k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. 2023

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a podle zadaných kritérií takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč       výsledek

4/218/2023      přijat/a

6/218/2023      přijat/a

 11/218/2023      přijat/a

 15/218/2023      přijat/a

 18/218/2023      přijat/a

 19/218/2023      přijat/a

 20/218/2023      přijat/a

 26/218/2023      přijat/a

29/218/2023      přijat/a

30/218/2023      přijat/a

31/218/2023      přijat/a

34/218/2023      přijat/a

37/218/2023      přijat/a

38/218/2023      přijat/a

41/218/2023      přijat/a

43/218/2023      přijat/a

44/218/2023      přijat/a

49/218/2023      přijat/a

56/218/2023      přijat/a

51/218/2023      přijat/a

54/218/2023      přijat/a

55/218/2023      přijat/a

 58/218/2023      přijat/a

 59/218/2023      přijat/a

 61/218/2023      přijat/a

 62/218/2023      přijat/a

 63/218/2023      přijat/a

 70/218/2023      přijat/a

73/218/2023      přijat/a

74/218/2023      přijat/a

89/218/2023      přijat/a

 90/218/2023      přijat/a

 92/218/2023      přijat/a

 97/218/2023      přijat/a

 101/218/2023      přijat/a

 103/218/2023      přijat/a

 104/218/2023      přijat/a

 105/218/2023      přijat/a

108/218/2023      přijat/a

109/218/2023      přijat/a

110/218/2023      přijat/a

113/218/2023      přijat/a

114/218/2023      přijat/a

118/218/2023      přijat/a

1/218/2023      nepřijat/a

2/218/2023      nepřijat/a

3/218/2023      nepřijat/a

5/218/2023      nepřijat/a

13/218/2023      nepřijat/a

14/218/2023      nepřijat/a

16/218/2023      nepřijat/a

21/218/2023      nepřijat/a

22/218/2023      nepřijat/a

23/218/2023      nepřijat/a

24/218/2023      nepřijat/a

33/218/2023      nepřijat/a

35/218/2023      nepřijat/a

40/218/2023      nepřijat/a

42/218/2023      nepřijat/a

45/218/2023      nepřijat/a

46/218/2023      nepřijat/a

47/218/2023      nepřijat/a

52/218/2023      nepřijat/a

53/218/2023      nepřijat/a

60/218/2023      nepřijat/a

64/218/2023      nepřijat/a

65/218/2023      nepřijat/a

68/218/2023      nepřijat/a

72/218/2023      nepřijat/a

75/218/2023      nepřijat/a

76/218/2023      nepřijat/a

78/218/2023      nepřijat/a

80/218/2023      nepřijat/a

81/218/2023      nepřijat/a

82/218/2023      nepřijat/a

84/218/2023      nepřijat/a

87/218/2023      nepřijat/a

88/218/2023      nepřijat/a

91/218/2023      nepřijat/a

93/218/2023      nepřijat/a

94/218/2023      nepřijat/a

96/218/2023      nepřijat/a

98/218/2023      nepřijat/a

100/218/2023      nepřijat/a

102/218/2023      nepřijat/a

107/218/2023      nepřijat/a

 

Žádáme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby si přišli do mateřské školy vyzvednout „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ (ten, který je zapsán na žádosti jako první).

17. 5. – 19. 5. od 6.00 do 12.00 hodin – třída Sluníčko

22. 5. – 24. 5. od 11.30 do 15.30 hodin – třída Sluníčko

V případě, že přijaté dítě do naši MŠ nenastoupí, žádáme Vás, aby jste písemně co nejdříve dítě odhlásili, abychom mohli přijat další dítě. Děkujeme

Informativní schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí se bude konat ve středu 24. 5. 2023  od 16.00 hodin v jídelně  ZŠ B. Dvorského. Přijďte prosím bez dětí.

Děkujeme