Zápis do mateřské školy

Zde máte informace a dokumenty k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022

zápis do MŠ leták

informace k zápisu dětí do MŠ

směrnice k přijímání dětí do MŠ

kritéria pro přijímání dětí do MŠ

přihláška do MŠ

žádost o přijetí dítěte do MŠ

Zde si můžete prohlédnout naši mateřskou školu

Mateřská škola :: zsbd (webnode.cz)

zsbd (webnode.cz)

Všechny dokumenty si pečlivě pročtěte. „Přihlášku do MŠ“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ si vytiskněte, vyplňte. V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si dokumenty přijít vyzvednout do MŠ (3.5. – 14.5. 2021 od 8.00 do 14.00 hod.)Nezapomeňte přihlášku nechat potvrdit dětskému lékaři, že je dítě řádně očkované. Registrační číslo na „Žádosti…“ je číslo za lomítkem rodného čísla Vašeho dítěte (pod tímto číslem budeme dítě evidovat a výsledky výběrového řízení budou zveřejněné pod těmito registračními čísly). Nezapomeňte doložit i kopii rodného listu dítěte. Informace 732 135 081. Vaše škola