16Led2024
Od 1. 2. 2024 je zřízen nový účet pro platbu školného a stravného. Postupně si můžete převést platbu na tento nový účet, variabilní symboly zůstávají stejné.
Od 1. 9. 2024 nelze již platit školné a stravné na starý účet!!!
Nový účet: 131-2032280237/0100                  Děkujeme
16Led2024

Ve dnech 8. 1. – 12. 1. 2024 jezdilo 27 dětí z naší mateřské školy na lyžařský kurz na Bílou v Beskydech. I když mrzlo, dětem to nevzalo nic na elánu učit se novým  lyžařským dovednostem: brzdit, zatáčet, jezdit na pásu a pomě. V pátek se přijeli na lyžařské schopnosti svých dětí podívat rodiče. Za odměnu si všechny děti odvezly z hor medaili Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

9Led2024

Na podzim se děti ze třídy „Hvězdička“ zúčastnily soutěže „Šípkový podzim“, vyhlášené ZOO Ostrava. Během procházek s paní učitelkami i s rodiči sbíraly žaludy, jeřabiny a šípky. Za krásné 2. místo v I. kategorii dostaly dárkový balíček za ZOO Ostrava.

 

2Led2024

8.1. – 12.1. lyžařský kurz Bílá (přihlášené děti), 10.1. bouldering tř, „Jahůdka“, 22.1. karneval s Hopsalínem (dopoledne, dejte dětem jednoduchou masku), 29.1. divadlo v MŠ „O kominickém štěstí“, 31.1. bouldering tř. „Beruška“