25Dub2024

Dnes 25.4.2024 navštívili naši předškoláci základní a uměleckou školu Sologubova, v Ostravě Zábřehu. Zdejší žáci a učitelé si připravili divadelní představení “O smutné princezně”, doprovázené hrou na různé hudební nástroje, zpěvem i tancem. Děti se do představení aktivně zapojily, zazpívaly si, prohlédly školu a odnesly si spoustu krásných zážitků.

 

24Dub2024

V rámci projektu „Green Little Heroes“ se pan ředitel spolu s dvěma paními učitelkami mateřské školy vydali na pracovní cestu do Estonska, konkrétně do města Tartu. Jejich mise spočívá v prohloubení znalostí a získání nových inspirací v oblasti udržitelnosti, a to v rámci aktivity nazvané „Reduce, Reuse a Recycle“

První zastávkou byla mateřská škola Hellik, jejíž první část se nachází v Taara alley. Zde měli možnost prohlédnout si prostředí školy a sledovat aktivity dětí. Po té následovala úvodní diskuze, během které účastníci prezentovali své příspěvky na téma a sdíleli svou osvědčenou praxi v oblasti udržitelnosti.

Poté se přesunuli do Paranduskelder, který představuje koncept repair coffee. Zde proběhla menší exkurze a následně se účastníci zapojili do debaty o možnostech opravy a znovupoužití v každodenním životě.

Závěr dne pak patřil inspirativní prohlídce výstavy „Portraits of Famous Citizens of Tartu Created from Recycled Materials“, která přináší originální pohled na recyklaci a kreativitu. Všechny tyto aktivity byly podpořeny vynikající estonskou kuchyní, která dodala posilu a poskytla prostor pro další diskuse a sdílení poznatků.

Druhého dne jejich pobytu se pan ředitel mateřské školy a dvě paní učitelky vydaly navštívit druhou část mateřské školy Hellik, tentokrát v lokalitě Tähe street. S otevřeným očekáváním přijali příležitost prohlédnout si prostředí, které poskytuje další inspiraci pro jejich udržitelné projekty.

Po důkladné prohlídce mateřské školy zamířili do přírodní rezervace Meenikunno, kde byli vřele vítáni zkušenou průvodkyní. Procházka touto unikátní lokalitou nejenže nabídla odpočinkový a prospěšný zážitek, ale také otevřela nové perspektivy ohledně ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Následoval čas pro venkovní hry, který poskytl příležitost k relaxaci a zároveň sloužil jako inspirace pro práci s dětmi. Pan ředitel a paní učitelky se aktivně zapojili do her a sdíleli své poznatky a nápady s ostatními účastníky.

Den zakončili eco-friendly piknikem, který nejenže posílil vztahy mezi účastníky, ale také zdůraznil význam udržitelného životního stylu. Tento den byl plný vzrušujících zážitků a inspirace pro další práci v rámci projektu „Green Little Heroes“.

Třetí den jejich cesty zahrnoval další zajímavý program. Po návštěvě třetího pracoviště mateřské školy Hellik na Vasara street se všichni zapojili do tvorby maskota Geofilose z PET vršků. Tato kreativní aktivita nejen přinesla zábavu, ale také zdůraznila důležitost recyklace a vytváření nových objektů z již použitých materiálů.

Po tvůrčí části programu následoval závěrečný meeting, kde účastníci zhodnotili průběh celého projektu, sdíleli své poznatky a plánovali další kroky pro úspěšnou implementaci získaných poznatků do své každodenní pedagogické praxe.

Na závěr si všichni užili prohlídku Tartu Nature House, která poskytla další pohled na problematiku ochrany přírody a udržitelného životního stylu.

Celý pobyt byl doprovázen vynikající tradiční kuchyní, která představovala důležitou součást estonské kultury a tradic. Tyto tři dny přinesly všem účastníkům nejen nové poznatky a inspiraci, ale také posílily jejich odhodlání a motivaci k dalšímu rozvoji udržitelných projektů v mateřské škole.

21Dub2024

Naše mateřská škola bude otevřena od 1. 7. do 19. 7. 2024. Náhradní MŠ Maluchy 105 bude otevřena od 5. 8. do    23. 8. 2024. Přihlášku do MŠ Maluchy 105 musíte osobně dodat do 15.5. 2024. Děti zapište na připravené archy ve svých šatnách do 15. 5. 2024.       Vaše škola

21Dub2024

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Milí rodiče, Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské škol web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku.

Registrace žádostí na Portálu předškolního vzdělávání bude možná od 19. 4. 2024.

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz/ portál předškolního vzdělávání.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno vyplnit v Portálu předškolního vzdělávání v sekci „Žádosti a příjímací řízení“ https://ms.ostrava.cz/booking/ uložit do vlastního počítače a pak vytisknout.

Ve dnech konání zápisu „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ můžete odevzdat ředitelství mateřské školy osobně nebo způsobem uvedeným níže.

Nezbytnou součástí žádosti (pro děti do věku 5 let) bude doklad o očkování potvrzený lékařem. https://ms.ostrava.cz/app/files/Priloha_k_zadosti_Potvrzeni_lekare_k_prijeti_ditete.pdf

V případě souhlasu s registrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo. Toto číslo bude používáno při vzájemné komunikaci MŠ s Vámi.

§ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře k přijetí dítěte musíte odevzdat ředitelství mateřské školy 6. 5. a 7. 5. 2024 níže uvedenými způsoby:

osobně od 8.00 do 16.00 hodin – 6. 5. 2024, od 8.00 do 13.00 hodin – 7. 5. 2024

datovou schránkou: 5j6mf89 ü e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem na skolka@zsdvorskeho.eu

poštou: Základní škola a mateřská škola B. Dvorského 1049/1, Ostrava – Bělský Les, 70030

bližší informace: Zápis do mateřské školy – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

21Dub2024

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás seznámili s výsledky zápisu dětí do první třídy pro školní rok 2024/2025. Všem rodičům, kteří podali žádost o přijetí svého dítěte do školy, bylo vyhověno. K zápisu se dostavilo celkem 92 dětí, do prvních tříd nastupuje 78 prvňáčků. O odklad povinné školní docházky zažádalo prostřednictvím zákonného zástupce 14 dětí.
Děkujeme Vám za přízeň a důvěru.

Oznameni-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani_2024

21Dub2024

Děti ze třídy Sluníčko naší mateřské školy se vydaly na výlet do Ostravy. Navštívily radniční věž Nové radnice, aby se podívaly, jak vypadá naše město z výšky. Pozorovaly ho nejen pouhým okem, ale i za pomocí dalekohledu.

21Dub2024
V pátek třída 🍄MUCHOMŮRKA připravila pro všechny děti z mateřské školy projektový den, „DEN ČAJE“.
Děti se dozvěděly, kde se čaj pěstuje, jak se sbírá, co obsahuje, jaké máme druhy čajů a v krátkém videu viděly jeho zpracování. ☕️Mohly ochutnat uvařený černý, zelený, ovocný a bylinkový čaj a na závěr dostaly symbolický papírový
hrníček s čajem
18Dub2024

 

Ve spolupráci s věznicí Ostrava Heřmanice se nám podařilo získat pro děti, tentokrát na školní zahradu, venkovní dřevěnou kuchyňku. Děti ji využijí při pěkném počasí pro námětové a tvořivé hry.