9Dub2024

V rámci projektu Erasmus+ Green Little Heroes se pan ředitel a dvě paní učitelky z naší mateřské školy připravují na nadcházející pracovní cestu do Tartu, Estonska. Tato část projektu je zvláště zaměřena na koncepty reduce, reuse a recycle, které budou zkoumat prostřednictvím inspirativního zapojení do iniciativ a projektů podporujících udržitelnost a ochranu životního prostředí. Prvním bodem jejich plánu je návštěva mateřské školy Hellik, která má tři oddělení. Zde se plánují setkat s kolegy a sdílet své zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti environmentální výchovy. Společně budou hledat způsoby, jak podpořit udržitelné myšlení a chování mezi žáky. Další zastávkou bude návštěva Paranduskelder, což je komunitní prostor zaměřený na opravy, upcyklování a vlastní tvorbu. Zde se účastníci seznámí s praktickými příklady a inspirativními iniciativami, které podporují udržitelnost a environmentální ohleduplnost. Následuje prohlídka fascinující výstavy „Portraits of Famous Citizens of Tartu“, kde jsou prezentovány portréty slavných občanů Tartu vytvořené z recyklovaných materiálů. Tato výstava poskytne účastníkům nový pohled na možnosti kreativního využití recyklovaných materiálů a podnítí jejich fantazii. Dalším bodem plánu je prozkoumání krás přírodní rezervace Meenikunno. Během procházky po přírodní rezervaci se všichni účastníci dozví o důležitosti ochrany přírody a možnostech udržitelného využívání přírodních zdrojů. Zároveň se naučí techniku výroby papíru, což je další způsob, jak podpořit environmentální vědomí. Na závěr plánované cesty se budou seznamovat s místními iniciativami v Tartu Nature House, kde získají informace o projektech zaměřených na ochranu životního prostředí. 

9Dub2024
Každou třídu v mateřské škole dnes navštívily budoucí paní zubařky, které představily svůj obor a ukázaly nám správnou techniku čištění zoubků. Děti se aktivně zapojovaly do techniky čištění zubů, bylo skvělé vidět jejich nadšení a zájem o udržování svého chrupu. Studentky dětem rovněž vysvětlily, že sladkosti mohou způsobit zubní kaz, a jak je důležité zoubky pravidelně čistit 🦷 Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)
 
2Dub2024

3.4. vyhlídková věž Ostrava – tř. „Muchomůrka“, 4.4. projektový den „Den mrkve“ – celá MŠ, 10.4. „Den otevřených dveří“ od 8.00 do 10.00 hod., 16.4. bouldering – tř. „Jahůdka“, 17.4. vyhlídková věž Ostrava – tř. „Sluníčko“, 19.4. projektový den „Den čaje“ – celá MŠ, 25.4. návštěva ZUŠ Ostrava – Zábřeh (předškoláci)

2Dub2024

Naše mateřská škola bude otevřena od 1. 7. do 19. 7. 2024. Náhradní MŠ Maluchy 105 bude otevřena od 5. 8.  do 23. 8. 2024. děti zapište na připravené archy na svých šatnách do 15.5. 2024. Vaše škola

27Bře2024

V úterý 26.3. 2024 si paní učitelky ze třídy „Sluníčko“ připravily pro děti naší mateřské školy projektový den „Den špenátu“. Protože Pepek námořník měl hrozně rád špenát, který mu dával sílu, chtěl si ho na své zahrádce vypěstovat. Bohužel, ztratil semínka, tak mu naše děti pomohly. Za splněné úkoly – zdolání překážkové dráhy, poznávání pokladů v truhlách za pomocí baterky, zdolávání obrázkové cesty dle plánku, řešení hádanek, vyhledávání obrázků špenátu, hledání obrázků s přiřazením na správnou kartu… získaly semínka špenátu, které si na svých třídách zasely do připravených truhlíků. Děti se budou o semínka starat a pozorovat jejich růst až po rostlinu. V teplých dnech špenát zasadí do nových vyvýšených záhonů na naší školní zahradě. Den jsme zakončili dobrým obědem –  špenátem. Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)