Category "Novinky"

22Lis2023

V případě, že nedojde k odvolání stávky ze strany organizátorů, bude v pondělí 27.11. 2023 mateřská škola uzavřena. Děkujeme za pochopení, vaše škola.

22Lis2023

Vážení zákonní zástupci, dovolujeme si Vás informovat, že naše škola se v případě, že nedojde k odvolání stávky ze strany organizátorů, připojí ke stávce svolané ČMOS pracovníků ve školství na 27. 11. 2023. Jelikož budou stávkovat všichni zaměstnanci, nebude tudíž zajištěn provoz na žádném z úseků, tj. ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ. Děkujeme za pochopení. Níže v článku najdete text dopisu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, v němž jsou vysvětleny důvody stávky.

Dopis-pro-rodice-14.-11.2023

13Lis2023

Od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024 bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2024. Vaše škola

13Lis2023

V naší mateřské škole jsme také přijali inovativní přístup k výuce angličtiny prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tato metoda propojuje výuku obsahu s výukou jazyka a vytváří prostředí, kde se angličtina stává přirozenou součástí každodenního života dětí.

Konkrétně ve třídách „Beruška“ a“ Jahůdka“ probíhá výuka angličtiny touto inovativní metodou. Tímto způsobem děti nejenom získávají dovednosti v angličtině, ale učí se také anglický jazyk integrovat do svého každodenního prostředí. Je to vzdělávací přístup, který děti baví, pomáhá jim rozvíjet komunikační dovednosti a zároveň se seznamují s novým jazykem.

Zábavná metoda výuky umožňuje dětem ponořit se do angličtiny během celého dne, a to způsobem, který je pro ně přirozený a radostný. Angličtina v naší mateřské škole je vázána na probíraná témata, což znamená, že se učí jazyk v kontextu konkrétních situací a obsahů. Děti se tak učí anglicky například o přírodě, zvířatech, rostlinách a počasí, a tím získávají praktické dovednosti v jazyce, který je spojen s reálnými situacemi.

Dále jsme dětem zajistili bohatou výbavu didaktickými materiály a pomůckami, které podporují efektivní výuku angličtiny. Mají k dispozici například Albi tužky s anglickými knihami, flashcards, plakáty a další didaktické prostředky, které významně usnadňují proces učení.

Výuka angličtiny metodou CLIL nám přináší mnoho výhod. Děti nejenže získávají základní dovednosti v angličtině, ale také se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet svou kreativitu. Tato metoda také připravuje naše děti na další úrovně vzdělávání a otevírá jim dveře k novým kulturním zážitkům.

2Lis2023

8.11. divadlo v MŠ „Princezna s kozíma rohama“, 13.11. „Písečná animace“, 23.11. vánoční tvoření ve třídě „Beruška a Hvězdička“, 23.11. vánoční tvoření ve třídě „Sluníčko a  Jahůdka“, 28.11. vánoční tvoření ve třídě „Motýlek“, 29.11. „Vánoční jarmark“