Category "Novinky"

 

Podpořte náš projekt v participativním rozpočtu obvodu

Podpořte náš projekt v participativním rozpočtu obvodu  

Naše škola se i tento rok zapojuje do participativního rozpočtu obvodu. Chtěli bychom vás touto cestou požádat o podporu našeho projektu Školní zahrada, to je prima zábava. Hlavním cílem je vybudování nových bezpečných herních prvků, které budou umístěny na zahradě mateřské i základní školy. Jmenujme například mlhoviště a pítko pro osvěžení v horkých dnech, logické a poznávací hry, tabule na kreslení či vybavení pro pohybové aktivity. Hlasovat můžete od 25. 10. do 5. 11. 2023.

Odkaz na hlasování : Hlasování – Společně tvoříme JIH!!! (spolecnetvorimejih.cz)

17Říj2023

V rámci celoevropských oslav „Erasmus days“ se naše třída „Jahůdka“ rozhodla při dopolední vycházce udělat dobrý skutek. Pročistili jsme trasu kolem naší mateřské školy od poházených odpadků, s pomocí pracovního listu jsme plnili úkoly a zábavnou formou jsme se přitom učili jak třídit odpad, jak nakrmit lesní zvířata v zimě, nebo proč je pro nás důležitá voda. To vše jsme zvládli ne jen v češtině, ale také v angličtině. Děti si ve školce vybarvily omalovánku a za vzornou spolupráci dostaly malou odměnu. Jelikož téma ekologie je velmi aktuální a naší mateřské škole blízké, aktivně se účastníme projektu realizovaném v programu Erasmus + a díky tomu si můžeme vyměňovat vzájemně zkušenosti a poznatky mezi různými zeměmi i v této oblasti.

  

  

17Říj2023

Třetí den našeho mezinárodního projektu Erasmus+ „Green Little Heroes“ byl plný vzrušení, dobrodružství a společné práce. Tento den se stal významným okamžikem pro nás všechny, kdy jsme měli příležitost prohloubit naše poznání o udržitelném cestovním ruchu a převést ho do praxe. Ráno jsme společně vyrazili do místního parku v Heraklionu, kde probíhala aktivita „treasure hunting“. Tato soutěž nás nejen zábavnou formou zasvětila do tajů okolní přírody, ale posílila také naši týmovou spolupráci a analytické dovednosti. Pátrání po pokladech a splnění úkolů bylo skvělým způsobem, jak lépe poznat prostředí, ve kterém jsme se nacházeli, a získat nové poznatky o ekologicky udržitelném cestovním ruchu. Odpoledne bylo věnováno prezentacím, během kterých jsme měli příležitost sdílet ekologicky šetrné cestovní tipy týkající se míst, aktivit a dalších ekologických postřehů z našich zemí či měst. Tato výměna nám poskytla bohatou inspiraci a poznatky, jak můžeme přispět k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu. Během závěrečného večera jsme měly možnost poděkovat hostitelské zemi za srdečné přijetí a skvělou zkušenost. Při této příležitosti jsme předaly dárky jako symbol našeho uznání za jejich pohostinnost. Za naši mateřskou školu a obvod Ostrava – Jih jsme připravili upomínkové předměty jako projev vděku za poskytnutou podporu a úspěšnou spolupráci. Domů si odvážíme nejen plno zážitků a inspirací, ale také další úkoly, které budeme plnit společně s dětmi v naší mateřské škole. Budeme společně vytvářet projekty a materiály, které budou podporovat ekologický přístup k cestování a seznamování s okolním světem. Chceme, aby se děti staly malými ekologickými hrdiny, kteří budou ctít a chránit přírodu. Celkově lze celá tato část projektu zhodnotit jako obzvláště úspěšná a inspirativní. Získaly jsme nové poznatky, posílily vztahy mezi účastníky projektu a přinesly jsme si cenné informace a dovednosti, které budeme využívat ve své pedagogické praxi. Jsme plné nadšení a očekávání, jak tyto zkušenosti promítneme do vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Projekt „Green Little Heroes“ nám otevřel nové obzory a ukázal nám cestu k udržitelnějšímu a ekologicky ohleduplnějšímu světu.

12Říj2023

V rámci probíhajícího projektu Erasmus+ s názvem „Green Little Heroes“, spojujícího učitele z naší mateřské školy, Estonska, Slovinska, Chorvatska a Řecka, je část projektu věnována tématu „Green Tourism“ (zelený cestovní ruch) právě v Řecku.                  První den projektu byl věnován seznámení s místní základní školou v Heraklionu a jejím fungováním. Probíhaly workshopy zaměřené na téma „Green Tourism“, kde se naše p. učitelky seznámily s různými digitálními aplikacemi využívanými v oblasti ekologicky šetrného cestovního ruchu. Diskuze se soustředila na výzvy a příležitosti spojené s ekologicky ohleduplným cestovním ruchem. Odpoledne bylo vyhrazeno pro prohlídku města Heraklion během níž místní učitelé poskytli výklad, který umožnil ostatním účastníkům projektu lépe porozumět historii a současnosti tohoto města.  Druhý den všichni učitelé navštívili Anogeia Park, který je zařazen do seznamu UNESCO. Zde měli účastníci možnost poslechnout si přednášku o udržitelnosti a ochraně přírody v kontextu cestovního ruchu. Následovala prohlídka nedaleké horské vesničky, kde v minulosti místní obyvatelé pastevectvím ovcí a výrobou sýra udržovali tradiční způsob života. Naše p. učitelky se aktivně zapojily do tradičních her pro děti, které jsou součástí místní kultury, a sdílely své zkušenosti a nápady. Návštěva jeskyně Sfendoni v Zonianě byla dalším významným bodem programu projektu „Green Little Heroes“. Naše p. učitelky zde měly možnost objevit krásy podzemního světa a lépe porozumět vlivu ekologicky šetrného cestovního ruchu na zachování těchto unikátních přírodních lokalit. Tímto způsobem se naše p. učitelky aktivně zapojují do mezinárodního projektu, kde sdílí své pedagogické zkušenosti a zároveň získávají inspiraci pro nové přístupy v oblasti ekologicky udržitelného cestovního ruchu.

3Říj2023

Dne 26. 9. 2023 jsme s dětmi ze třídy “Jahůdka“ oslavili “Evropský den jazyků“. V průběhu dne jsme se seznámili s různými pozdravy evropských zemí, vytvořili strom pozdravů z obkreslených dlaní, shlédli a poslechli si pohádky v několika jazycích a celý den zakončili zábavným tancem na “cestovatelskou” písničku. Všechny děti se do připraveného programu s nadšením zapojily a hravou formou se něco nového naučily

.

2Říj2023

2.10. výlet třídy „Sluníčko“ a „Muchomůrka“ na hrad Starý Jičín – hledání hradního pokladu, 24.10. výlet třídy „Motýlek“ a „Jahůdka“ na zámek „Radúň“ – procházka Raduňským zámkem s kněžnou Wandou, 25.10.divadlo v MŠ „Kilián z planety Bela“

25Zář2023

Paní učitelky mateřské školy se mohou těšit na inspirativní cestu v rámci programu Erasmus+ z projektu „Green Little Heroes“ do krásného Řecka. Společně s pedagogy z partnerských škol z Estonska, Chorvatska a Slovinska se budou ponořovat do fascinujícího světa „Green Tourism“.

Hlavním cílem této pracovní cesty je podpora udržitelného cestovního ruchu a ekologicky šetrných postupů ve výuce dětí. Učitelky budou prezentovat eco-friendly průvodce městem, které nejenže ukážou krásy destinace, ale zároveň představí ekologické alternativy pro cestování a objevování.

Kromě toho budou připraveny zelené hry, které dětem přiblíží důležitost ochrany přírody a udržitelného životního stylu. Společně se zahraničními partnery se budou snažit vymyslet další kreativní eco aktivity, které mohou být začleněny do výuky v mateřské škole.

Během pobytu v řeckém Heraklionu budou mít možnost poznat město a jeho okolí z hlediska ekologického turismu. Prozkoumají přilehlé parky a naučí se, jak tuto krásnou část světa objevovat způsobem, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Zároveň budou mít šanci zdokonalit své pedagogické dovednosti a získat spoustu inspirací pro eco hry a didaktické metody, které mohou později využít při práci s dětmi.

Tato pracovní cesta představuje skvělou příležitost pro učitelky mateřské školy nejen k obohacení svých znalostí a dovedností, ale i k navázání nových mezinárodních přátelství a spolupráce pro další rozvoj udržitelného vzdělávání. Jejich účast v projektu „Green Little Heroes“ ukazuje, že i v mateřské škole lze být významným protagonistou v ekologické výchově mladých generací.

25Zář2023

Taneční kroužek:    každé pondělí ve třídě „Muchomůrka“ 15.00 – 15.40,  první lekce 2. 10. 2023

Šachy:                        každé úterý ve třídě „Sluníčko“ 14.30 – 15.15, první lekce 3. 10. 2023

Judo:                          každou středu ve třídě „Sluníčko“

                                      1. skupina: 14.45 – 15.30 (děti ze třídy Sluníčko)

                                      2. skupina: 15.30 – 16.15 (děti ze třídy Muchomůrka, Beruška, Motýlek), první lekce 4. 10. 2023

Po ukončení kroužku vedoucí děti předává učitelce na třídě, kde si pak své dítě vyzvednete. JDE O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ!!!

V době prázdnin kroužky nejsou!!!

                                                                                                                                                                 Děkujeme za pochopení

13Zář2023

bude ukončen ve středu 20.9. 2023. Kroužky začnou v říjnu. Vše vám dáme včas vědět. Vaše škola