26Srp2022

Provoz mateřské školy začíná ve čtvrtek 1.9. 2022 od 6.00 hodin. Seznamy dětí budou uveřejněny u výběru školného a stravného dne 31.8. 2022 a na vstupních nástěnkách v MŠ. Provoz 6.00 – 7.00 bude v přízemní třídě „Sluníčko“, 7.00 – 16.00 provoz na jednotlivých třídách MŠ, 16.00 – 17.00 provoz v přízemní třídě „Sluníčko“.  Do mateřské školy přiveďte děti do 8.00 hodin. Vyzvednout si můžete dítě po obědě od 12.15 – 12.45 hodin, odpoledne se MŠ otvírá ve 14.30 hodin. Vaše škola

26Srp2022

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali své platby školného a stravného na nový školní rok 2022/2023. Školné činí 450,-Kč/měsíc (děti 2-5let). Děti s povinnou školní docházkou školné NEPLATÍ!!! (děti narozené 1.9. 2016 – 31.8. 2017 a starší s odloženou školní docházkou). Stravné činí 1.000,- Kč/měsíc (děti 3 – 6 let), 1.100,-Kč/měsíc (děti 6 let a více). V případě, že jste zaslali nižší částku, žádáme o její doplatek. Děkujeme

24Čvc2022

na měsíc září 2022 se uskuteční ve středu 31.8. 2022 od 7.00 do 14.00 hodin. Stravné: děti 3 – 6 let: 45,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.000,–Kč záloha na měsíc. Děti 6 – více let: 51,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.100,–Kč záloha na měsíc. Školné: 450,- Kč/ měsíc. Děti, které v tomto školním roce dosáhnou 6ti let (1.9. 2022 – 31.8. 2023), školné neplatí. Rodiče,       kteří  mají již založený trvalý příkaz s variabilním symbolem, si zvýší zálohy. Rodiče, jejichž děti do MŠ teprve nastoupí, uhradí první platbu v hotovosti a na vyžádání dostanou podklady pro bezhotovostní platbu. Je důležité, aby jste vždy uváděli svůj variabilní symbol, který Vám bude přidělen (zvlášť na školné a zvlášť na stravné). V případě, že VS nebude uveden, platba nebude správně přiřazena a bude vrácena zpět.                                                                                                              Děkujeme

 

20Dub2022

KVĚTEN – ČERVEN
pondělí – pátek: 16.00 – 19.00 hod.
sobota: 9.00-12.00 hod.
ČERVENEC – SRPEN
pondělí – neděle: 9.00 – 13.00 hod.
ZÁŘÍ – ŘÍJEN (15. 10.)
Pondělí – pátek: 16.00 – 18.00 hod.
Sobota: 9.00 – 12.00 hod.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek a pořádání školních akcí na tomto sportovišti je správce oprávněn částečně omezit nebo zrušit provoz.
Mimo provozní dobu je vstup do areálu zakázán.

Zde: provozní doba a řád hřišť