Category "Novinky"

14Dub2022

Žádáme rodiče, aby do 20. 5. 2022 v případě potřeby nahlásili své děti na prázdninový provoz (1. 7 . – 22. 7. 2022) do připravených archů na jednotlivých šatnách. V případě, že máte zájem o MŠ Maluchy 105 (provoz v srpnu), rovněž zapište do archu. Na základě toho Vám p. uč. na třídě předá přihlášku na danou mateřskou školu (postupujte podle informací které k přihlášce dostanete). Vaše škola