Category "Novinky"

4Kvě2022

Žádáme rodiče, aby do 20. 5. 2022 v případě potřeby nahlásili své děti na prázdninový provoz (1. 7 . – 22. 7. 2022) do připravených archů na jednotlivých šatnách. V případě, že máte zájem o MŠ Maluchy 105 (provoz v srpnu), rovněž zapište do archu. Na základě toho Vám p. uč. na třídě předá přihlášku na danou mateřskou školu (postupujte podle informací které k přihlášce dostanete). Vaše škola

4Kvě2022

I naše mateřská škola oslavila „Den Země“. Všichni jsme se sešli na naši školní zahradě, kde na nás čekaly úkoly – roztřídit odpadky do správných kontejnerů, přiřadit obrázky ke smutné a veselé zeměkouli, pozorovat lupou půdu, hledat poklad v půdě, přenášet vodu v kbelíku. Děti si zasadily semínka slunečnice do truhlíku a ve třídě se budou o ně starat a pozorovat jejich růst.  Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

4Kvě2022

Vážení rodiče, blíží se závěr školního roku 2021/2022 a my již pomaličku připravujeme nový školní rok 2022/2023. Pilotní projekt angličtiny se nám osvědčil, a proto v něm budeme i nadále pokračovat. V těchto dvou třídách se nám uvolní několik míst, tak budete mít možnost v případě zájmu do těchto tříd své dítě přihlásit (vzdělávání dětí probíhá v českém jazyce s částečnou výukou v angličtině).

Od září 2022 budeme otvírat sportovní třídu. Děti budou mít: • 1x týdně gymnastiku v tělocvičně ZŠ (říjen 2022 – červen2023) • 1x týdně atletiku v tělocvičně ZŠ (říjen 2022, únor – červen 2023) • 1x týdně bruslení (listopad 2022 – leden 2023), děti budou potřebovat brusle (bude možnost i zapůjčení), zimní oblečení, rukavice. Veškeré aktivity budou probíhat pod vedením trenéru s licencí v době pobytu venku (děti nepřijdou o vzdělávání v MŠ). Rodiče se budou částečně podílet na platbě dopravy na zimní stadion (Vítkovice). Třída je pro děti od 4 let.

Máte-li zájem o sportovní třídu nebo třídu s částečnou výukou angličtiny, nahlaste prosím p. učitelce na své třídě do 31. 5. 2022. Bude-li zájem o tyto třídy větší než je kapacita třídy, kritériem pro přijetí bude věk dítěte (starší má přednost před mladším). V případě dotazů se můžete obrátit na p. uč. Janu (třída Sluníčko). Vaše škola

3Kvě2022

2.5. – 6.5. 2022 zápis dětí do MŠ, každou středu plavání předškoláků, 5.5. kopaná- předškoláci chlapci, hřiště TC Vítek, besídka tř. Muchomůrka v 15.30 hod., 11.5. návštěva knihovny – tř. „Muchomůrka“, 12.5. návštěva knihovny tř. „Jahůdka a Motýlek“, 16.5. návštěva knihovny tř. „beruška“, 17.5. návštěva knihovny tř. „Sluníčko“, 19.5. od 15.15 besídka tř. „Sluníčko“, 23.5. – 27.5. škola v přírodě Velké Karlovice tř. „Muchomůrka a Sluníčko“, 24.5. divadlo v MŠ „Vesmírné dobrodružství“, 24.5. 15.15 besídka tř. „Motýlek“, 27.5. výlet Kunín tř. „Motýlek a Jahůdka“, 30.5. divadlo loutek Ostrava tř. „Muchomůrka a Hvězdička“, besídka od 15.15 hod. tř. „Jahůdka a Beruška“.

25Dub2022

Milí rodiče,

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku.

Registrace žádostí na Portálu předškolního vzdělávání bude možná od 18. 4. 2022.

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz/ portál předškolního vzdělávání.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno vyplnit v Portálu předškolního vzdělávání v sekci „Žádosti a příjímací řízení“https://ms.ostrava.cz/booking/, uložit do vlastního počítače a pak vytisknout.
 • Ve dnech konání zápisu „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  můžete odevzdat ředitelství mateřské školy osobně nebo způsobem uvedeným níže.
 • Nezbytnou součástí žádosti (pro děti do věku 5 let) bude doklad o očkování potvrzený lékařem. https://ms.ostrava.cz/app/files/Priloha_k_zadosti_Potvrzeni_lekare_k_prijeti_ditete.pdf
 • V případě souhlasu s registrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo. Toto číslo bude používáno při vzájemné komunikaci MŠ s Vámi.
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře k přijetí dítěte musíte odevzdat ředitelství mateřské školy od 2. 5. do 6. 5. 2022 níže uvedenými způsoby
 • osobně od 8.00 do 16.00 hodin
 • datovou schránkou: 5j6mf89
 • e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem na skolka@zsdvorskeho.eu
 • poštou: Základní škola a mateřská škola B. Dvorského 1049/1, Ostrava – Bělský Les, 70030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      příloha: směrnice k přijímání dětí do MŠ
25Dub2022

Ve čtvrtek 21.4. 2022 jsme navštívili v Bělském lese akci „Den Země“. Děti viděly různé pokusy, třídily obrázky, poznávaly dle vůně různé koření a přiřazovaly k jednotlivým rostlinám, přiřazovaly a jmenovaly lesní zvířata…a mnoho jiných. Za splnění úkolů dostávaly razítka a na konci dostaly sladkou odměnu. Fotografie: Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

20Dub2022

KVĚTEN – ČERVEN
pondělí – pátek: 16.00 – 19.00 hod.
sobota: 9.00-12.00 hod.
ČERVENEC – SRPEN
pondělí – neděle: 9.00 – 13.00 hod.
ZÁŘÍ – ŘÍJEN (15. 10.)
Pondělí – pátek: 16.00 – 18.00 hod.
Sobota: 9.00 – 12.00 hod.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek a pořádání školních akcí na tomto sportovišti je správce oprávněn částečně omezit nebo zrušit provoz.
Mimo provozní dobu je vstup do areálu zakázán.

Zde: provozní doba a řád hřišť

14Dub2022

Milí rodiče,

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku.

Registrace žádostí na Portálu předškolního vzdělávání bude možná od 18. 4. 2022.

Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz/ portál předškolního vzdělávání.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno vyplnit v Portálu předškolního vzdělávání v sekci „Žádosti a příjímací řízení“https://ms.ostrava.cz/booking/, uložit do vlastního počítače a pak vytisknout.
 • Ve dnech konání zápisu „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  můžete odevzdat ředitelství mateřské školy osobně nebo způsobem uvedeným níže.
 • Nezbytnou součástí žádosti (pro děti do věku 5 let) bude doklad o očkování potvrzený lékařem. https://ms.ostrava.cz/app/files/Priloha_k_zadosti_Potvrzeni_lekare_k_prijeti_ditete.pdf
 • V případě souhlasu s registrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo. Toto číslo bude používáno při vzájemné komunikaci MŠ s Vámi.
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře k přijetí dítěte musíte odevzdat ředitelství mateřské školy od 2. 5. do 6. 5. 2022 níže uvedenými způsoby
 • osobně od 8.00 do 16.00 hodin
 • datovou schránkou: 5j6mf89
 • e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem na skolka@zsdvorskeho.eu
 • poštou: Základní škola a mateřská škola B. Dvorského 1049/1, Ostrava – Bělský Les, 70030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      příloha: směrnice k přijímání dětí do MŠ