Category "Novinky"

18Zář2022

ve dnech 15. a 16.9. 2022 byl pro předškolní děti realizován projektový den „Stavitel města“ (uskutečnil se pod záštitou Malé technické univerzity), hrazen z projektu „Vzdělávání pro všechny III“ (Šablony).

Projektový den STAVITEL MĚSTA je projekt zaměřený na naše město a jeho důležité budovy (stavby), které se v blízkosti nacházejí. Cílem projektu bylo rozvíjení logického myšlení, prostorové orientaci a představivosti, komunikačních a kooperativních dovednosti, a to za použití těchto vzdělávacích metod – hry, pozorování, slovní metody, metody praktické činnosti.  V úvodu si děti povídaly o městě, čím se liší od vesnice, jaké stavby se v městě nacházejí. Děti sdělovaly své zkušenosti, reagovaly na různé otázky lektora, které byly zacíleny směrem k prostředí, ve kterém děti žijí. Vyprávěly, kdo kde bydlí. Lektor vysvětloval dětem způsob využití jednotlivých staveb, proč jsou pro nás důležité. Následovala práce ve skupinách. Každá skupina měla za úkol postavit podle předlohy část silnice z puzzle. Tyto části se spojily v jednu silnici, která měla spojovat jednotlivé budovy ve městě. Dalším úkolem byla práce ve dvojicích, které si děti vytvořily se svým kamarádem. Využívaly konstruktivní stavebnici LEGO. Každá dvojice měla za úkol postavit dům.  Do stavby budovy jim nikdo nezasahoval, vše bylo na domluvě s kamarádem. Rozvíjely při tom tvořivost, fantazii a kooperaci. Po dokončení činnosti děti svoji budovu popsaly. V další části byly děti seznámeny s druhy map, jejich vzhledem, využitím a obsahem. Seznámily se s profesí kartografa, na kterého si potom i zahrály. Pracovaly opět ve skupinách. Od pana lektora děti dostaly velký plánek, do kterého měly samostatně zakreslit postavené budovy, poté dokreslily dle vlastní fantazie park, lesy apod. Děti měly za úkol rovněž postavit ve skupinkách co nejvyšší komín. Na závěr děti hodnotily to, co se jim nejvíce líbilo, co se jim dařilo nebo naopak nedařilo, co by mohly zdokonalit, v čem by se mohly zlepšit. Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

18Zář2022

Světýlko pro Jonáška. V charitě jsme vybrali 13 700 korun!

V sobotu 10. září se konala u kulturního domu Akord charitativní akce, kterou pořádala organizace Cyklosvětluška. Jednalo se o nesoutěžní cyklojízdu Bělským lesem a výtěžek ze startovného byl tentokrát určen pro desetiletého Jonáška Jakubka, který je upoután na invalidní vozík.
Naše škola a mateřská škola se připojila k veřejné sbírce a naši žáci, děti a učitelé vybrali v rekordně krátkém čase neuvěřitelných 13 700,- Kč. VŠEM DĚKUJEME!
Tato částka byla jménem školy darovaná rodině Jonáška a určitě pomůže k pořízení speciálního elektrokola s vozíkem. Přejeme Jonáškovi mnoho šťastných chvil na výletech do přírody!

🍀POMOZME JONÁŠKOVI KE KVALITNĚJŠÍMU ŽIVOTU🍀
👉Pomozme společně pořídit Jonáškovi elektrokolo s vozíkem, které by bylo ideálním pomocníkem pro plánovaní výletů a trávení Jonáškova času v přírodě s maminkou a starší sestrou.
👉JAK? Žáci mohou do konce tohoto týdne přinést finanční dar, který předají třídním učitelům. Celkový výtěžek bud poté předán.
🚴🚴‍♂️Chcete se účastnit charitativní akce CYKLOSVĚTLUŠKA a přinesli jste do školy dar? Už nemusíte platit startovné.
👉Cyklosvětluška 2022 aneb Světýlka naděje pro Jonáška (Více také na www.cyklosvetluska.cz)
👉Seznamte se s úžasným Jonáškem, který i přes všechny zdravotní problémy neztrácí své sny a nevzdává se

Cyklosvětluška

29Srp2022

5.9. třídní schůzky třída „Jahůdka“ a „Muchomůrka“ v 15.30 hodin, 7.9. třídní schůzky ve třídě „Hvězdička“ v 15.15 hodin, ve třídě „Sluníčko“ v 15.30 hodin, 8.9. třídní schůzky ve třídě „Motýlek“ a „Beruška“ v 15.30 hodin. 14. a 15.9. „Malá technická univerzita“ v MŠ (předškoláci), 27.9. vánoční fotografování od 8.00 hodin (všechny děti). Vaše škola

26Srp2022

Provoz mateřské školy začíná ve čtvrtek 1.9. 2022 od 6.00 hodin. Seznamy dětí budou uveřejněny u výběru školného a stravného dne 31.8. 2022 a na vstupních nástěnkách v MŠ. Provoz 6.00 – 7.00 bude v přízemní třídě „Sluníčko“, 7.00 – 16.00 provoz na jednotlivých třídách MŠ, 16.00 – 17.00 provoz v přízemní třídě „Sluníčko“.  Do mateřské školy přiveďte děti do 8.00 hodin. Vyzvednout si můžete dítě po obědě od 12.15 – 12.45 hodin, odpoledne se MŠ otvírá ve 14.30 hodin. Vaše škola

26Srp2022

Žádáme rodiče, aby si zkontrolovali své platby školného a stravného na nový školní rok 2022/2023. Školné činí 450,-Kč/měsíc (děti 2-5let). Děti s povinnou školní docházkou školné NEPLATÍ!!! (děti narozené 1.9. 2016 – 31.8. 2017 a starší s odloženou školní docházkou). Stravné činí 1.000,- Kč/měsíc (děti 3 – 6 let), 1.100,-Kč/měsíc (děti 6 let a více). V případě, že jste zaslali nižší částku, žádáme o její doplatek. Děkujeme

24Čvc2022

na měsíc září 2022 se uskuteční ve středu 31.8. 2022 od 7.00 do 14.00 hodin. Stravné: děti 3 – 6 let: 45,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.000,–Kč záloha na měsíc. Děti 6 – více let: 51,- Kč/den  za celodenní stravu, tzn. 1.100,–Kč záloha na měsíc. Školné: 450,- Kč/ měsíc. Děti, které v tomto školním roce dosáhnou 6ti let (1.9. 2022 – 31.8. 2023), školné neplatí. Rodiče,       kteří  mají již založený trvalý příkaz s variabilním symbolem, si zvýší zálohy. Rodiče, jejichž děti do MŠ teprve nastoupí, uhradí první platbu v hotovosti a na vyžádání dostanou podklady pro bezhotovostní platbu. Je důležité, aby jste vždy uváděli svůj variabilní symbol, který Vám bude přidělen (zvlášť na školné a zvlášť na stravné). V případě, že VS nebude uveden, platba nebude správně přiřazena a bude vrácena zpět.                                                                                                              Děkujeme