Category "Novinky"

26Zář2022

Taneční kroužek bude každé pondělí od 15.00 do 15.45 hodin. Začínáme 3. 10. 2022

Judo bude každou středu od 15.00 do 15.45. Začínáme 5. 10. 2022.   

Po ukončení kroužku budou děti předány zpět paní učitelce na třídě. Děti si prosím nevyzvedávejte u vedoucího kroužku, jde o bezpečnost vašich dětí!!! Do 16.00 si vyzvedněte dítě na vaší třídě a od 16.00 v přízemní třídě „Sluníčko“, kde je odpolední provoz.                                                                                                      Děkujeme za pochopení

25Zář2022

V úterý 27. 9. nebude trénink!!!

Čtvrtek 29. 9. tělocvična

Úterý 4. 10. tělocvična!!!

Čtvrtek 6. 10. tělocvična

Úterý 11. 10. tělocvična

Čtvrtek 13. 10. tělocvična

Úterý 18. 10. zimní stadion bruslení!!!

Čtvrtek 20. 10. tělocvična

Úterý 25. 10. zimní stadion

Čtvrtek 27. 10. podzimní prázdniny, trénink odpadá

Vzhledem k tomu, že p. trenérky jezdí na sportovní soutěže se staršími dětmi, může nastat v tréninku změna.

Rovněž vytížení haly na stadionu může způsobit změny.

Sledujte prosím informace, budeme vám je psát ihned, jak se o nich dozvíme.

A tady pár fotografií z prvních tréninku (omluvte prosím kvalitu) Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

20Zář2022

V pátek 23. 9. 2022 bude ukončeno přihlašování do kroužků a na akce mateřské školy. Děkujeme

18Zář2022

ve dnech 15. a 16.9. 2022 byl pro předškolní děti realizován projektový den „Stavitel města“ (uskutečnil se pod záštitou Malé technické univerzity), hrazen z projektu „Vzdělávání pro všechny III“ (Šablony).

Projektový den STAVITEL MĚSTA je projekt zaměřený na naše město a jeho důležité budovy (stavby), které se v blízkosti nacházejí. Cílem projektu bylo rozvíjení logického myšlení, prostorové orientaci a představivosti, komunikačních a kooperativních dovednosti, a to za použití těchto vzdělávacích metod – hry, pozorování, slovní metody, metody praktické činnosti.  V úvodu si děti povídaly o městě, čím se liší od vesnice, jaké stavby se v městě nacházejí. Děti sdělovaly své zkušenosti, reagovaly na různé otázky lektora, které byly zacíleny směrem k prostředí, ve kterém děti žijí. Vyprávěly, kdo kde bydlí. Lektor vysvětloval dětem způsob využití jednotlivých staveb, proč jsou pro nás důležité. Následovala práce ve skupinách. Každá skupina měla za úkol postavit podle předlohy část silnice z puzzle. Tyto části se spojily v jednu silnici, která měla spojovat jednotlivé budovy ve městě. Dalším úkolem byla práce ve dvojicích, které si děti vytvořily se svým kamarádem. Využívaly konstruktivní stavebnici LEGO. Každá dvojice měla za úkol postavit dům.  Do stavby budovy jim nikdo nezasahoval, vše bylo na domluvě s kamarádem. Rozvíjely při tom tvořivost, fantazii a kooperaci. Po dokončení činnosti děti svoji budovu popsaly. V další části byly děti seznámeny s druhy map, jejich vzhledem, využitím a obsahem. Seznámily se s profesí kartografa, na kterého si potom i zahrály. Pracovaly opět ve skupinách. Od pana lektora děti dostaly velký plánek, do kterého měly samostatně zakreslit postavené budovy, poté dokreslily dle vlastní fantazie park, lesy apod. Děti měly za úkol rovněž postavit ve skupinkách co nejvyšší komín. Na závěr děti hodnotily to, co se jim nejvíce líbilo, co se jim dařilo nebo naopak nedařilo, co by mohly zdokonalit, v čem by se mohly zlepšit. Fotogalerie – MŠ Dvorského (zsdvorskeho.eu)

18Zář2022

Světýlko pro Jonáška. V charitě jsme vybrali 13 700 korun!

V sobotu 10. září se konala u kulturního domu Akord charitativní akce, kterou pořádala organizace Cyklosvětluška. Jednalo se o nesoutěžní cyklojízdu Bělským lesem a výtěžek ze startovného byl tentokrát určen pro desetiletého Jonáška Jakubka, který je upoután na invalidní vozík.
Naše škola a mateřská škola se připojila k veřejné sbírce a naši žáci, děti a učitelé vybrali v rekordně krátkém čase neuvěřitelných 13 700,- Kč. VŠEM DĚKUJEME!
Tato částka byla jménem školy darovaná rodině Jonáška a určitě pomůže k pořízení speciálního elektrokola s vozíkem. Přejeme Jonáškovi mnoho šťastných chvil na výletech do přírody!

🍀POMOZME JONÁŠKOVI KE KVALITNĚJŠÍMU ŽIVOTU🍀
👉Pomozme společně pořídit Jonáškovi elektrokolo s vozíkem, které by bylo ideálním pomocníkem pro plánovaní výletů a trávení Jonáškova času v přírodě s maminkou a starší sestrou.
👉JAK? Žáci mohou do konce tohoto týdne přinést finanční dar, který předají třídním učitelům. Celkový výtěžek bud poté předán.
🚴🚴‍♂️Chcete se účastnit charitativní akce CYKLOSVĚTLUŠKA a přinesli jste do školy dar? Už nemusíte platit startovné.
👉Cyklosvětluška 2022 aneb Světýlka naděje pro Jonáška (Více také na www.cyklosvetluska.cz)
👉Seznamte se s úžasným Jonáškem, který i přes všechny zdravotní problémy neztrácí své sny a nevzdává se

Cyklosvětluška

29Srp2022

5.9. třídní schůzky třída „Jahůdka“ a „Muchomůrka“ v 15.30 hodin, 7.9. třídní schůzky ve třídě „Hvězdička“ v 15.15 hodin, ve třídě „Sluníčko“ v 15.30 hodin, 8.9. třídní schůzky ve třídě „Motýlek“ a „Beruška“ v 15.30 hodin. 14. a 15.9. „Malá technická univerzita“ v MŠ (předškoláci), 27.9. vánoční fotografování od 8.00 hodin (všechny děti). Vaše škola