13Lis2023

Od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024 bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2024. Vaše škola

13Lis2023

V naší mateřské škole jsme také přijali inovativní přístup k výuce angličtiny prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tato metoda propojuje výuku obsahu s výukou jazyka a vytváří prostředí, kde se angličtina stává přirozenou součástí každodenního života dětí.

Konkrétně ve třídách „Beruška“ a“ Jahůdka“ probíhá výuka angličtiny touto inovativní metodou. Tímto způsobem děti nejenom získávají dovednosti v angličtině, ale učí se také anglický jazyk integrovat do svého každodenního prostředí. Je to vzdělávací přístup, který děti baví, pomáhá jim rozvíjet komunikační dovednosti a zároveň se seznamují s novým jazykem.

Zábavná metoda výuky umožňuje dětem ponořit se do angličtiny během celého dne, a to způsobem, který je pro ně přirozený a radostný. Angličtina v naší mateřské škole je vázána na probíraná témata, což znamená, že se učí jazyk v kontextu konkrétních situací a obsahů. Děti se tak učí anglicky například o přírodě, zvířatech, rostlinách a počasí, a tím získávají praktické dovednosti v jazyce, který je spojen s reálnými situacemi.

Dále jsme dětem zajistili bohatou výbavu didaktickými materiály a pomůckami, které podporují efektivní výuku angličtiny. Mají k dispozici například Albi tužky s anglickými knihami, flashcards, plakáty a další didaktické prostředky, které významně usnadňují proces učení.

Výuka angličtiny metodou CLIL nám přináší mnoho výhod. Děti nejenže získávají základní dovednosti v angličtině, ale také se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet svou kreativitu. Tato metoda také připravuje naše děti na další úrovně vzdělávání a otevírá jim dveře k novým kulturním zážitkům.

2Lis2023

8.11. divadlo v MŠ „Princezna s kozíma rohama“, 13.11. „Písečná animace“, 23.11. vánoční tvoření ve třídě „Beruška a Hvězdička“, 23.11. vánoční tvoření ve třídě „Sluníčko a  Jahůdka“, 28.11. vánoční tvoření ve třídě „Motýlek“, 29.11. „Vánoční jarmark“

 

Podpořte náš projekt v participativním rozpočtu obvodu

Podpořte náš projekt v participativním rozpočtu obvodu  

Naše škola se i tento rok zapojuje do participativního rozpočtu obvodu. Chtěli bychom vás touto cestou požádat o podporu našeho projektu Školní zahrada, to je prima zábava. Hlavním cílem je vybudování nových bezpečných herních prvků, které budou umístěny na zahradě mateřské i základní školy. Jmenujme například mlhoviště a pítko pro osvěžení v horkých dnech, logické a poznávací hry, tabule na kreslení či vybavení pro pohybové aktivity. Hlasovat můžete od 25. 10. do 5. 11. 2023.

Odkaz na hlasování : Hlasování – Společně tvoříme JIH!!! (spolecnetvorimejih.cz)

17Říj2023

V rámci celoevropských oslav „Erasmus days“ se naše třída „Jahůdka“ rozhodla při dopolední vycházce udělat dobrý skutek. Pročistili jsme trasu kolem naší mateřské školy od poházených odpadků, s pomocí pracovního listu jsme plnili úkoly a zábavnou formou jsme se přitom učili jak třídit odpad, jak nakrmit lesní zvířata v zimě, nebo proč je pro nás důležitá voda. To vše jsme zvládli ne jen v češtině, ale také v angličtině. Děti si ve školce vybarvily omalovánku a za vzornou spolupráci dostaly malou odměnu. Jelikož téma ekologie je velmi aktuální a naší mateřské škole blízké, aktivně se účastníme projektu realizovaném v programu Erasmus + a díky tomu si můžeme vyměňovat vzájemně zkušenosti a poznatky mezi různými zeměmi i v této oblasti.

  

  

17Říj2023

Třetí den našeho mezinárodního projektu Erasmus+ „Green Little Heroes“ byl plný vzrušení, dobrodružství a společné práce. Tento den se stal významným okamžikem pro nás všechny, kdy jsme měli příležitost prohloubit naše poznání o udržitelném cestovním ruchu a převést ho do praxe. Ráno jsme společně vyrazili do místního parku v Heraklionu, kde probíhala aktivita „treasure hunting“. Tato soutěž nás nejen zábavnou formou zasvětila do tajů okolní přírody, ale posílila také naši týmovou spolupráci a analytické dovednosti. Pátrání po pokladech a splnění úkolů bylo skvělým způsobem, jak lépe poznat prostředí, ve kterém jsme se nacházeli, a získat nové poznatky o ekologicky udržitelném cestovním ruchu. Odpoledne bylo věnováno prezentacím, během kterých jsme měli příležitost sdílet ekologicky šetrné cestovní tipy týkající se míst, aktivit a dalších ekologických postřehů z našich zemí či měst. Tato výměna nám poskytla bohatou inspiraci a poznatky, jak můžeme přispět k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu. Během závěrečného večera jsme měly možnost poděkovat hostitelské zemi za srdečné přijetí a skvělou zkušenost. Při této příležitosti jsme předaly dárky jako symbol našeho uznání za jejich pohostinnost. Za naši mateřskou školu a obvod Ostrava – Jih jsme připravili upomínkové předměty jako projev vděku za poskytnutou podporu a úspěšnou spolupráci. Domů si odvážíme nejen plno zážitků a inspirací, ale také další úkoly, které budeme plnit společně s dětmi v naší mateřské škole. Budeme společně vytvářet projekty a materiály, které budou podporovat ekologický přístup k cestování a seznamování s okolním světem. Chceme, aby se děti staly malými ekologickými hrdiny, kteří budou ctít a chránit přírodu. Celkově lze celá tato část projektu zhodnotit jako obzvláště úspěšná a inspirativní. Získaly jsme nové poznatky, posílily vztahy mezi účastníky projektu a přinesly jsme si cenné informace a dovednosti, které budeme využívat ve své pedagogické praxi. Jsme plné nadšení a očekávání, jak tyto zkušenosti promítneme do vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Projekt „Green Little Heroes“ nám otevřel nové obzory a ukázal nám cestu k udržitelnějšímu a ekologicky ohleduplnějšímu světu.

12Říj2023

V rámci probíhajícího projektu Erasmus+ s názvem „Green Little Heroes“, spojujícího učitele z naší mateřské školy, Estonska, Slovinska, Chorvatska a Řecka, je část projektu věnována tématu „Green Tourism“ (zelený cestovní ruch) právě v Řecku.                  První den projektu byl věnován seznámení s místní základní školou v Heraklionu a jejím fungováním. Probíhaly workshopy zaměřené na téma „Green Tourism“, kde se naše p. učitelky seznámily s různými digitálními aplikacemi využívanými v oblasti ekologicky šetrného cestovního ruchu. Diskuze se soustředila na výzvy a příležitosti spojené s ekologicky ohleduplným cestovním ruchem. Odpoledne bylo vyhrazeno pro prohlídku města Heraklion během níž místní učitelé poskytli výklad, který umožnil ostatním účastníkům projektu lépe porozumět historii a současnosti tohoto města.  Druhý den všichni učitelé navštívili Anogeia Park, který je zařazen do seznamu UNESCO. Zde měli účastníci možnost poslechnout si přednášku o udržitelnosti a ochraně přírody v kontextu cestovního ruchu. Následovala prohlídka nedaleké horské vesničky, kde v minulosti místní obyvatelé pastevectvím ovcí a výrobou sýra udržovali tradiční způsob života. Naše p. učitelky se aktivně zapojily do tradičních her pro děti, které jsou součástí místní kultury, a sdílely své zkušenosti a nápady. Návštěva jeskyně Sfendoni v Zonianě byla dalším významným bodem programu projektu „Green Little Heroes“. Naše p. učitelky zde měly možnost objevit krásy podzemního světa a lépe porozumět vlivu ekologicky šetrného cestovního ruchu na zachování těchto unikátních přírodních lokalit. Tímto způsobem se naše p. učitelky aktivně zapojují do mezinárodního projektu, kde sdílí své pedagogické zkušenosti a zároveň získávají inspiraci pro nové přístupy v oblasti ekologicky udržitelného cestovního ruchu.