17Srp2020

se nezadržitelně blíží, ale stavební práce jsou v naši mateřské škole stále ještě v plném proudu. Pevně doufáme, že se nám podaří vše k 1. 9. 2020 zvládnout. Čeká nás veliký úklid celé mateřské školy, jelikož se zde bouralo, vyzdívalo, obkládalo, štukovalo, malovalo… a prach, stavební suť a jiné se nachází ve všech koutech MŠ (pro představu, jak to u nás vypadá si prohlídněte fotografie z rekonstrukce sociálního zařízení v naši fotogalerií). Vaše školka

17Srp2020

Vzhledem k GDPR budou seznamy dětí – tříd k nahlédnutí u výběru školného a na vstupních nástěnkách v mateřské škole. Děkujeme

17Srp2020

na měsíc září se uskuteční v pondělí 31.8. 2020 v době od 7.00 do 15.00 hodin. Školné činí 400,- Kč/měsíc, stravné 36,-Kč/den, děti s odloženou školní docházkou 41,- Kč/den. Od platby školného jsou osvobozené děti 5 – 7 let (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou). V případě, že pobíráte sociální dávky a předložíte potvrzení, budete na základě žádosti – kterou si vyplníte v MŠ, od platby školného (stravného) osvobozeni (naše MŠ je zařazena do projektu „Obědy zdarma“).

K výběru si prosím přeneste drobné! Děkujeme

21Čvc2020

Jak jste byli informování, v naši MŠ probíhá rekonstrukce sociálních zařízení. Práce jsou v plném proudu, snad vše do 1. září stihneme. Podle fotografií v naši galérií uvidíte, že nás čeká ještě hodně práce….

8Čvc2020

Žádáme rodiče, aby své děti během prázdninového provozu odhlašovali na jednotlivých třídách nebo emailem  jidelnams@zsdvorskeho.eu Děkujeme

 

25Čvn2020

Provoz bude od 6.00 do 16.00 hodin v základní škole B. Dvorského 1. Od 1. 7. 2020 budete své přihlášené děti přivádět na 1. stupeň ZŠ B. Dvorského. Na vrátnici bude vždy služba, která Vás pustí do školy. Rozdělení děti do jednotlivých tříd bude umístěno u vstupu do školy. V šatně převléknete své dítě (necháte zde i věci na pobyt venku v podepsané igelitové tašce), dítě odvedete do 1. poschodí do příslušené třídy (v pondělí pyžamo s sebou). Děti si můžete vyzvednout: 12.15 – 12.45 (po obědě), 14.30 – 16.00 (po spaní)                       (ze začátku mějte prosím strpení, budeme se stravovat ve školní jídelně a přesun tam a zpět nám bude trvat asi delší dobu). Dítě si budete vyzvedávat na dané třídě. Dávejte, prosím, dětem i nadále láhev s pitím (podepsanou)!!! Každé dítě ať má v šatně vždy podepsanou, čistou roušku v igelitovém sáčku! Děkujeme

17Čvn2020

na měsíc červenec se uskuteční v pondělí 22.6. 2020 od 7.00 do 15.30 hodin. Školné a stravné uhradí pouze zákonní zástupci dětí, které jsou přihlášené na prázdninový provoz. Školné na měsíc červenec činí 200,- Kč.  Děkujeme

2Čvn2020

Zde máte výsledky  přijímacího řízení do mateřské školy. V případě, že do naši mateřské školy Vaše dítě nenastoupí, žádáme Vás o písemné odhlášení dítěte. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ se bude konat ve čtvrtek 11.6. 2020 od 15.00 v jídelně ZŠ B. Dvorského. V rámci hygienických opatření žádáme rodiče, aby měli s sebou roušku. Děkujeme

 

22Kvě2020

Během letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2020) bude v naši mateřské škole probíhat celková rekonstrukce všech sociálních zařízení.

Vzhledem k této situaci jsme byli nuceni mateřskou školu na toto období uzavřít.

Víme, že je pro Vás těžké si po celou tuto dobu zajistit dohled nad svými dětmi a proto jsme se rozhodli, že v době od 1. 7. – 17. 7. 2020 provoz MŠ zajistíme a to v prostorách základní školy B. Dvorského 1.

Kdo opravdu potřebuje umístit své dítě v této době do mateřské školy, zapíše se do připraveného archu do 12.6. 2020 v šatně dětí (v případě měsíce srpna můžete své dítě přihlásit do kterékoliv MŠ Ostrava – Jih).